Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij/zij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Cognitieve Gedragstherapie is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang. Samen met de behandelaar ga je ontdekken hoe de 'foute' denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door huiswerk kom je tot nieuwe gedachten en positiever gedrag. Bij kinderen worden ouders altijd betrokken bij de behandeling.

Bij De Opvoedpoli werken we o.a. met de volgende erkende CGT programma’s (tussen haakjes de klachten waarvoor het programma bedoeld is):

  • Bedwing je dwang (obsessieve-compulsieve stoornis)
  • Doepressie (depressieve klachten)
  • Pak aan (depressieve klachten)
  • Minder angstig (angstklachten)
  • Denken + doen = durven (angstklachten)
  • Vol hoofd (ADHD)
  • Ik ben speciaal (autisme)
  • TF-CGT (trauma)
  • Write junior (trauma)
  • COMET individueel (negatief zelfbeeld)