Zorgen om de ontwikkeling van een jong kind (0-6 jaar)

Zorgen om de ontwikkeling van een jong kind (0-6 jaar)

Een kind krijgen is een ingrijpende levensgebeurtenis. De ontwikkeling in de eerste levensjaren van een kind gaat heel snel. Veel ouders hebben dan ook vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Soms weten ouders niet precies hoe het gedrag van hun kind te begrijpen. Dat maakt ouderschap kwetsbaar.

Het  kan zijn dat de ouder-kindrelatie onder druk komt te staan. Bijvoorbeeld door (ontwikkelings)problemen bij het kind, zoals hardnekkig huilen, voedingsproblemen, aanhoudende slaapproblemen, aanhoudend druk of lastig gedrag, angsten bij het kind, of wanneer het kind erg ziek is (geweest). Zorgen van ouders kunnen ook invloed hebben op de relatie met hun kind zoals bijvoorbeeld financiële zorgen, algemene stress en/of angsten over het ouderschap of traumatische ervaringen rondom ouder worden. Snel actie ondernemen is dan belangrijk. Ook kan het vroegtijdig ondersteunen van ouders en jonge kinderen helpen om latere problematiek te voorkomen. Dit doen wij vanuit de IMH (Infant Mental Health)-visie.