Stress- en trauma-gerelateerde klachten

Stress- en trauma-gerelateerde klachten

Zodra een kind of jongere psychische klachten ontwikkelt naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis, kan er sprake zijn van een psychotrauma. De term ‘trauma’ wordt zowel gebruikt voor de schokkende gebeurtenis (het incident) als voor de psychische reactie op die gebeurtenis. Met ‘psychotrauma’ worden vooral de gevolgen bedoeld.

Sommige kinderen of jongeren verwerken een trauma samen met hun omgeving. Anderen hebben professionele hulp nodig. Klachten die samen kunnen hangen met psychotrauma zijn bijvoorbeeld herbelevingen of nare dromen, slaapproblemen, vermijding, somberheid en overmatige alertheid.