Sociaal-emotionele problemen

Zoals gedragsproblemen, faalangst en een negatief zelfbeeld.

Sociaal-emotionele problemen zoals gedragsproblemen, faalangst en een negatief zelfbeeld

Kinderen en jongeren krijgen soms te maken met ingrijpende veranderingen, trauma’s of voor hen moeilijke (thuis)situaties. Als ze daar problemen van ondervinden, of als dit invloed heeft op hun gedrag, spreken we van sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen.

Voorbeelden van sociaal-emotionele en gedragsproblemen (of de oorzaken daarvan) zijn:

  • Faalangst
  • Sociale angst
  • Beperkte sociale vaardigheden
  • Problemen met emotieregulatie (extreem boos, verdrietig, angstig gedrag)
  • Trauma
  • Rouw
  • Echtscheidingsproblemen
  • Pestgedrag
  • Slaapproblemen