Psychosomatische klachten

Psychosomatische klachten

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die niet of onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening, maar veroorzaakt worden of verergeren door een psychologisch probleem. Als kinderen of jongeren stress ervaren, bijvoorbeeld door ernstige gebeurtenissen, sociale problemen of aanwezige angsten, kan dit tot uiting komen in lichamelijke klachten. De meest voorkomende klachten zijn rugpijn, buikklachten en hoofdpijn. Vooral bij (jonge) kinderen die zich nog minder goed in woorden kunnen uitdrukken, komen zulke psychosomatische klachten regelmatig voor.

Veel kinderen en jongeren laten wel eens psychosomatische klachten zien, zoals buikpijn als ze liever niet naar school willen. Psychosomatische klachten zijn vaak ernstig, langdurig en hebben een negatieve invloed op het sociale en schoolse functioneren.