Problemen in het gezin

Zoals onveilige opgroei-omstandigheden, problemen in de gezinsrelaties of complexe scheidingen.

Problemen in het gezin

Onveilige opgroei-omstandigheden

Voor de ontwikkeling van een kind is een veilige omgeving belangrijk, maar soms zijn er omstandigheden in of om het gezin die het veilig opgroeien van een kind of jongere belemmeren. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van het, al dan niet tijdelijk, niet in staat zijn om een emotioneel of fysiek veilige omgeving te bieden.

Problemen in de gezinsrelaties

De sfeer in een gezin kan door allerlei omstandigheden flink onder druk staan. Als er in een gezin veel ruzie wordt gemaakt, vaak onenigheid is en felle discussies worden gevoerd, kan dat voor veel stress en verdriet zorgen. Bij alle gezinsleden, maar vooral bij kinderen. Vaak bestaat zo’n situatie al jarenlang en is er een soort patroon ontstaan waar het gezin erg ongelukkig van wordt.

Complexe scheidingen

Een scheiding is voor een kind of jongere een ingrijpende gebeurtenis. Wanneer de scheiding daarnaast moeizaam verloopt door onenigheid en onderlinge spanning, kan dat een grote invloed hebben op hoe een kind zich voelt en kan de opvoeding in het gedrang komen.