Persoonlijkheids-problematiek

Persoonlijkheidsproblematiek

We spreken van een gezonde persoonlijkheid als je in staat bent om je gedrag aan te passen aan de omstandigheden. Iemand met een persoonlijkheidsstoornis heeft daar moeite mee. We spreken van een persoonlijkheidsstoornis als je gedrag of je gedachten en gevoelens ernstige gevolgen hebben voor relaties, school/werk en sociale contacten. De stoornis ontwikkelt zich vaak rond de vroege tienerjaren of op jongvolwassen leeftijd. Een voorbeeld van een persoonlijkheidsstoornis is de borderline persoonlijkheidsstoornis.

GIT-PD Jeugd
Wanneer je als jongere of jongvolwassene last hebt van uiteenlopende klachten en je het gevoel hebt vast te lopen, is snelle signalering gericht op de persoonlijkheidsontwikkeling van belang. Inzet van de juiste specialistische hulp vergroot jouw toekomstige ontwikkelkansen en sociaal maatschappelijke gezondheid.

Om een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling te ondersteunen, werken wij vanuit De Opvoedpoli-CareExpress in Amsterdam mee aan het GIT-PD Jeugdproject. Deze afkorting staat voor Guideline Informed Treatment for Personality Development. Anders gezegd: een werkwijze voor de behandeling van jongeren tussen 12 en 23 jaar die vanuit hun aanleg en levenservaringen een verhoogd risico hebben op de ontwikkeling van persoonlijkheidsproblemen. Door deze problemen nemen de ontwikkelkansen
op allerlei leefgebieden af. En dat willen wij graag samen met jou voorkomen. Bekijk voor meer informatie de GIT-PD folder.