Persoonlijkheids-problematiek

Persoonlijkheidsproblematiek

We spreken van een gezonde persoonlijkheid als je in staat bent om je gedrag aan te passen aan de omstandigheden. Iemand met een persoonlijkheidsstoornis heeft daar moeite mee. We spreken van een persoonlijkheidsstoornis als je gedrag of je gedachten en gevoelens ernstige gevolgen hebben voor relaties, school/werk en sociale contacten. De stoornis ontwikkelt zich vaak rond de vroege tienerjaren of op jongvolwassen leeftijd. Een voorbeeld van een persoonlijkheidsstoornis is de borderline persoonlijkheidsstoornis.