Ontwikkelingsproblemen

Zoals ADHD, ASS en tics.

Ontwikkelingsproblemen zoals ADHD, ASS en tics

Sommige kinderen of jongeren ontwikkelen zich anders dan leeftijdsgenoten. Soms is er sprake van ontwikkelingsproblemen, zoals bijvoorbeeld ADHD, een autismespectrumstoornis (ASS), tics of een leerstoornis.

Een ontwikkelingsstoornis is een breed begrip waar alle stoornissen onder vallen die ontstaan als je jong bent en een negatief effect hebben op je verdere ontwikkeling. Zo’n stoornis kan invloed hebben op hoe je groeit, hoe je je beweegt, hoe je je gedraagt en hoe je je voelt op alle terreinen van je leven: als je thuis bent, bij vrienden, op school of in je (bij)baan. Hoeveel last je ervan hebt, is voor iedereen anders. Ook volwassenen kunnen ADHD, een autismespectrumstoornis of tics hebben.

Soms is de diagnose al in de kindertijd gesteld, maar het komt ook voor dat de diagnose pas op latere leeftijd wordt gesteld terwijl de symptomen in meerdere of mindere mate altijd al wel aanwezig waren.