Maak kennis...

Maak kennis met alle medewerkers van De Opvoedpoli in Zoetermeer.

Samira is sinds 2012 werkzaam als Orthopedagoog bij de Opvoedpoli. In haar werk richt Samira zich vooral op het jonge kind (0-6 jaar). Daarin is de samenwerking met ouders erg belangrijk en waardevol. Samira biedt diagnostiek en behandeling, voornamelijk op het gebied van hechting en trauma.

Hiske werkt sinds mei 2019 als GZ-psycholoog en hoofdbehandelaar bij de Opvoedpoli Zoetermeer-Zuid. Voor zij bij de Opvoedpoli kwam werken, heeft zij bijna 10 jaar bij Horizon - Jeugdzorg & Onderwijs gewerkt als gedragswetenschapper van verschillende residentiële groepen.

Sinds het najaar van 2017 is Meike werkzaam bij de Opvoedpoli in Zoetermeer. Hier heeft zij samen met andere vaktherapeuten de vaktherapie opgezet.

Cindy is Orthopedagoog bij de Opvoedpoli in Zoetermeer en maakt deel uit van team Zuid. Zij houdt zich sinds september 2018 bezig met diagnostisch onderzoek.

Na een aantal jaar in de ambulante begeleiding gewerkt te hebben, is Daniëlle sinds januari 2019 gestart bij de Opvoedpoli Zoetermeer. Zij houdt zich bezig met diagnostisch onderzoek en gezinscoaching en is een van de kindertherapeuten bij Kinderen uit de Knel.

Jolanda van Saane is, sinds december 2015, werkzaam als gezins- en jongerencoach bij de opvoedpoli. Zij heeft Toegepaste Psychologie (GGZ kinderen en jeugd) gestudeerd. Voor Jolanda is het belangrijk om te luisteren naar kinderen, jongeren en (hun) ouders.

Rianne heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Bij de Opvoedpoli houdt zij zich bezig met diagnostisch onderzoek en geeft daarnaast coaching aan kinderen, jongeren in verschillende leeftijden en gezinnen.

Rosa is Kinder-en Jeugd Psycholoog en werkt sinds oktober 2018 bij de Opvoedpoli als Gezins- en Jongerencoach. Het contact maken en opbouwen van een vertrouwensband vindt zij erg belangrijk.

Hanne werkt sinds 2012 bij de Opvoedpoli en is begonnen als diagnosticus en gezinscoach. Inmiddels heeft zij binnen de Opvoedpoli de GZ-opleiding afgerond en is zij, naast diagnosticus en behandelaar, ook hoofdbehandelaar.

Kristèl is afgestudeerd als psycholoog, richting Onderwijs & Ontwikkeling en is sinds 2012 werkzaam bij de Opvoedpoli. Zij is diagnosticus, waarbij ze onderzoeken doet om het gedrag van kinderen te kunnen verklaren en hun begeleidingsbehoeften in kaart te brengen. Daarnaast is ze werkzaam als gezinscoach en behandelaar om zowel ouders als hun kind te ondersteunen.

Pauline is sinds februari 2018 systeemtherapeut bij de Opvoedpoli. Pauline werkt met veel enthousiasme, humor, openheid en daadkracht met gezinnen om ze te ondersteunen elkaar beter te begrijpen, conflicten anders aan te pakken en zich meer te verbinden met elkaar.

Myrthe is in 2016 begonnen als orthopedagoog bij de Opvoedpoli Zoetermeer. Myrthe richtte zich aanvankelijk vooral op diagnostiek en individuele coaching. Ze merkte al snel dat haar grootste interesse lag in de interactie tussen ouders en kinderen.

Nikki werkt sinds 2017 bij de Opvoedpoli Zoetermeer Zuid als GZ-psycholoog en (trauma)behandelaar. Voordat zij bij de Opvoedpoli startte heeft zij binnen de Jeugdzorg Plus gewerkt als gedragswetenschapper.

Maaike is orthopedagoog en werkt sinds april 2019 bij de Opvoedpoli in Zoetermeer Noord. Maaike houdt zich bezig met diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren.

Jola werkt vanaf juni 2019 als orthopedagoog en gezinscoach bij de opvoedpoli Zoetermeer. Voor zij bij de opvoedpoli startte heeft zij als begeleider en gedragskundige gewerkt met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en psychische en/of lichamelijke problematiek.

1 2 3