Opvoedpoli Zoetermeer

Wij bieden hulp en behandeling aan kinderen en jongeren van 0-23 jaar en zijn er ook voor de gezinnen waarin zij opgroeien.

Welkom bij De Opvoedpoli Zoetermeer

De Opvoedpoli Zoetermeer biedt specialistische jeugdhulp en basis- en specialistische jeugd-GGZ. Gezinnen met kinderen en jongeren van 0–23 jaar met (complexe) psychische en/of gedragsproblemen kunnen bij ons terecht voor zowel diagnostiek als begeleiding en behandeling. In de regio Haaglanden hebben we twee locaties: Den Haag en Zoetermeer.

Wij vertellen u graag hoe we samen met u de gewenste hulp en behandeling kunnen waarmaken. Heeft u vragen of wensen? Neem gerust contact met ons op! Ook bij twijfel denken we graag met u mee

Hoe werken wij?

Onze professionals werken vanuit multidisciplinaire teams, waarin verschillende specialisten nauw met elkaar samenwerken. Op deze manier hoeven gezinnen niet steeds te worden doorverwezen. Zo beschikken de vestigingen in Haaglanden over orthopegadoog-generalisten, gz-psychologen, psychotherapeuten, systeemtherapeuten, orthopedagogen/psychologen, gezinscoaches, IMH-specialisten, een klinisch psycholoog en een psychiater. Bij alle trajecten wordt bovendien een regiebehandelaar betrokken.

Aanmeldingen komen via de verwijzer, waarna gescreend wordt of wij de meest passende hulp kunnen bieden. Daarna volgt een intaketraject waarbij ouders en kind/jongere worden uitgenodigd om kennis te maken en te bespreken hoe de zorg verder vorm te geven. De intake vormt de basis voor ons advies over de in te zetten hulp.

Met welke hulpvragen kunnen gezinnen bij ons terecht?

● Zorgen om de gehechtheidsrelaties en/of ontwikkeling van jonge kinderen (IMH, 0-6 jaar)
● Problemen in het gezin zoals onveilige opgroei-omstandigheden en/of problemen in de gezinsrelaties
● Ontwikkelingsproblemen zoals ADHD of autismespectrumstoornissen (ASS)
● Stress- en trauma-gerelateerde klachten
● Angst- en/of stemmingsproblemen (o.a. depressieve klachten, vermijding)
● Sociaal-emotionele problemen zoals gedragsproblemen, faalangst en een negatief zelfbeeld
● Lichte persoonlijkheidsproblematiek
● Psychosomatische klachten

Welke hulpvormen bieden wij?

Belangrijk om te weten is dat ons aanbod verder reikt dan wat hier wordt genoemd. Uitgangspunt is altijd dat er maatwerk wordt geleverd, aansluitend bij de hulpvraag.

Diagnostiek

Na de screening- en intakefase is er een breed scala aan onderzoeksmogelijkheden dat wij kunnen inzetten, zoals:

● Gezinsdiagnostisch onderzoek
● Schoolobservatie
● Spelobservatie
● Intelligentieonderzoek
● Neuropsychologisch onderzoek
● Sociaal-emotioneel onderzoek
● Psychiatrisch- en klinisch psychologisch onderzoek
● Persoonlijkheidsonderzoek
● Onderzoek naar gehechtheid en ouder-kind interactie
● Onderzoek naar ontwikkelingsproblematiek

Begeleiding en behandeling

Wij bieden diverse vormen van coaching, ondersteuning en behandeling, waaronder:

● Gezinscoaching
● Jongerencoaching
● Ouderbegeleiding
● Systeemtherapie
● Psycho-educatie
● Theraplay
● Video Home Training
● Vaktherapie zoals speltherapie, psychomotorische therapie, muziektherapie etc.
● Diverse groepsbehandelingen
● Signs of Safety
● Cognitieve gedragstherapie
● Schematherapie
● Traumabehandeling (o.a. EMDR)
● Farmacotherapie (medicatie ondersteunend aan de hulpverlening)

Aanmelden

Aanmelden kan alleen met een verwijzing. Wij zoeken altijd naar iemand die goed bij het gezin past. Na aanmelding volgt er een intakefase van één of meerdere gesprekken, waarin we kijken wat de hulpvraag is en of we kunnen bieden wat er nodig is. 

Aanmelden kan het beste via ZorgDomein of zoetermeer@opvoedpoli.nl. Bekijk de actuele wachttijden hier.

18+

Jongeren ouder dan 18 jaar krijgen hun zorg niet via de gemeente vergoed, maar via de zorgverzekeraar. Bekijk op deze pagina of jouw zorgverzekeraar er tussen staat.

Stage 

Bij De Opvoedpoli Zoetermeer is er de mogelijkheid om stage te lopen. Wij bieden 1x per jaar stages aan in september. De sluiting van sollicitaties voor deze stages is 15 maart. Een stageperiode duurt 9 maanden, drie dagen per week (dagen in overleg). Stages zijn bedoeld voor laatstejaars HBO/WO studenten, met een relevante opleiding. Een motivatiebrief en CV kan gestuurd worden naar Rianne van ’t Hoff: rianne@opvoedpoli.nl.

Opvoedpoli Zoetermeer

Baron de Coubertinlaan 35
2719 EN Zoetermeer

Telefoonnummer: 079-8895766
Emailadres: zoetermeer@opvoedpoli.nl