Opvoedpoli Rijnmond

Specialistische jeugdhulp en jeugd-GGZ voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar in de regio Rijnmond.

Welkom bij De Opvoedpoli Rijnmond

De Opvoedpoli Rijnmond biedt specialistische jeugd-GGZ op ambulante basis aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Gezinnen met kinderen en jongeren met (complexe) psychische en/of gedragsproblemen kunnen bij ons terecht voor zowel diagnostiek als begeleiding en behandeling.

Hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen, hangt onder andere samen met het welbevinden van ouders/opvoeders en andere belangrijke personen in de omgeving van het kind. Daarom vinden wij het bij De Opvoedpoli belangrijk om het systeem rondom het kind te betrekken bij de hulp. Met deze systemische aanpak zorgen wij ervoor dat gezinnen hun eigen krachten en oplossingsvermogen (her)ontdekken. Wij doen wat nodig is, zodat gezinnen weer zelfstandig verder kunnen.

Aanmelden

Voor een aanmelding bij De Opvoedpoli Rijnmond is een verwijsbrief nodig. Er zijn verschillende instanties die naar ons kunnen doorverwijzen, waaronder het wijkteam, een (huis)arts, of een gecertificeerde instelling (denk bijvoorbeeld aan jeugdbescherming). Dit kan via onze verwijsbrief. Om een goede beoordeling te maken of De Opvoedpoli de juiste hulp kan bieden helpt het als verwijzers de verwijsbrief zorgvuldig invullen. 

Na aanmelding nemen wij telefonisch contact op en hierna volgt een intakegesprek. Samen kijken we hoe het traject er verder uit gaat zien en maken we vervolgafspraken. 

Heb je nog vragen of twijfel je of jouw vraag bij ons past of wil je direct aanmelden? Mail gerust naar instroomrijnmond@opvoedpoli.nl.

Opvoedpoli Rijnmond

Mozartlaan 150
3055 KM Rotterdam

Telefoonnummer: 088-9961100
Emailadres: rijnmond@opvoedpoli.nl