Aanmelden

Aanmelden bij De Opvoedpoli kan via een verwijzing van een (huis)arts, ouder-kind adviseur, wijkteam-medewerker of gecertificeerde instelling zoals de jeugdbescherming.

Aanmelden en wachttijden

Bekijk onze actuele wachttijden hier.

Aanmelden bij De Opvoedpoli kan via een verwijzing van een (huis)arts, ouder-kind adviseur, wijkteam-medewerker of gecertificeerde instelling zoals de jeugdbescherming.

Download hieronder de benodigde documenten per leeftijdscategorie. Graag ontvangen we deze ingevuld retour. Dit kan door ze bij ons langs te brengen of per post naar ons te versturen, maar het is ook mogelijk om ze ingescand retour te mailen of duidelijke foto's ervan te maken en deze te mailen naar utrecht@opvoedpoli.nl. Hoe sneller we alle benodigde informatie binnen hebben, hoe sneller we kunnen helpen.

Aanmelden voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

Let op: de 'Afspraken hulpverlening' dient door beide gezaghebbende ouders ondertekend te worden op één formulier, tenzij er sprake is van eenhoofdig gezag (waarvan wij dan bewijs nodig hebben). Zonder handtekening(en) kan er geen intake plaatsvinden! 

Aanmelden voor jongeren van 18-23 jaar