Aanmelden

Aanmelden bij De Opvoedpoli kan via een verwijzing van een (huis)arts, ouder-kind adviseur, wijkteam-medewerker of gecertificeerde instelling zoals de jeugdbescherming.

Aanmelden en wachttijden

Verwijzers kunnen cliënten aanmelden via het volgende formulier:

Verwijs- en aanmeldformulier (jonger dan 18 jaar)

Verwijs- en aanmeldformulier (18 jaar of ouder)

Graag ontvangen we het formulier volledig ingevuld retour op aanmelden@ihub.nu. Hoe sneller we alle benodigde informatie binnen hebben, hoe sneller we kunnen helpen! Bel naar 020-55 58 300 voor vragen of overleg.

Voor jongeren onder de 18 jaar dient het formulier door beide gezaghebbende ouders ondertekend te worden, tenzij er sprake is van eenhoofdig gezag (waarvan wij dan bewijs nodig hebben). Zonder handtekening(en) kan er geen intake plaatsvinden. 

Bekijk hier onze actuele wachttijden.