Opvoedpoli Regio Utrecht

Voor specialistische jeugdhulp en jeugd-GGZ aan kinderen en jongeren van 0-23 jaar en de gezinnen waarin zij opgroeien, in Zuidoost Utrecht, Utrecht West en Lekstroom.

Snel aanmelden? Scroll naar beneden voor de benodigde aanmeldformulieren.

Welkom bij De Opvoedpoli Regio Utrecht

Zuidoost Utrecht, Utrecht West en Lekstroom

Wij bieden hulp en behandeling aan kinderen en jongeren van 0-23 jaar en zijn er ook voor de gezinnen waarin zij opgroeien in de regio Utrecht. De Opvoedpoli biedt specialistische jeugdhulp en basis- en specialistische jeugd-GGZ. Wij doen wat werkt en nodig is, zodat gezinnen zo snel mogelijk weer zelfstandig verder kunnen. 

Voor Utrecht Stad is De Opvoedpoli onderdeel van het samenwerkingsverband KOOS, dat sinds 1 januari 2020 samen met Spoor030 de specialistische jeugdhulp in alle wijken van de stad verzorgt. Wie onze hulp nodig heeft in Utrecht Stad, wordt dan ook gevraagd contact op te nemen via KOOS.

Voor jongeren die hun leven weer op de rails willen krijgen biedt Care Express specialistische jeugd-GGZ, jeugdhulp en coaching. Care Express is onderdeel van De Opvoedpoli en behandelt en begeleidt jongeren van 12-23 jaar met meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden.

Kenmerkend voor De Opvoedpoli Regio Utrecht zijn o.a. ons specialistische 0-6 Team (gebaseerd op de Infant Mental Health visie), de training Pittige Jaren (voor ouders van kinderen tussen de 3 en 8 jaar), diverse vormen van vaktherapie (waaronder beeldende- en dramatherapie) en de Intensieve Klas (voor als naar school gaan even niet meer lijkt te lukken).

0-6 Team

Voor (aanstaande) ouders van kinderen in de leeftijd van -9 maanden (vanaf de zwangerschap) tot 6 jaar heeft de Opvoedpoli Regio Utrecht het 0-6 Team. De professionals van dit team werken vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. Hierin staat de ouder-kindrelatie centraal.

De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Soms gaat het opbouwen van een ouder-kind relatie niet vanzelf en raakt de relatie verstoord en daarmee ook de ontwikkeling van het kind. Wij vinden het van belang om alle factoren die een risico kunnen zijn voor problemen tijdens de zwangerschap, of in de vroege ouder-kindrelatie, zo snel mogelijk te signaleren en indien nodig bij te kunnen sturen. Vroeg ingrijpen helpt latere problemen te voorkomen. Daarom verzorgt het 0-6 Team voor de allerjongsten een ontwikkelingsgerichte aanpak vanuit de Infant Mental Health-visie (IMH).

Bekijk voor meer informatie onze 0-6 folder.

Pittige Jaren

Pittige Jaren is een training voor ouders van jonge kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar. Het programma richt zich op het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders, en heeft als doel ouders te leren hoe je het gedrag van je kind kunt veranderen. Op deze manier worden kinderen geholpen beter om te gaan met hun boosheid en worden hun sociale vaardigheden versterkt. De effectiviteit van dit programma is in verschillende landen, waaronder Nederland, aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

De training wordt in groepsverband gegeven en bestaat uit 14 wekelijkse sessies van twee uur. Hierin worden allerlei situaties besproken, ervaringen uitgewisseld en er wordt geoefend. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn spelen met je kind, prijzen en belonen, grenzen stellen en omgaan met ongewenst gedrag.

Vaktherapie

Vaktherapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie. Niet alle kinderen en jongeren praten gemakkelijk over wat hen bezighoudt of wat er aan de hand is. Het werken met je handen en knutselmateriaal en het inzetten van spel en beweging kunnen daarbij uitkomst bieden. Daarom bieden wij in de regio Utrecht diverse vormen van vaktherapie aan voor kinderen en jongeren tot 23 jaar: beeldende-, spel- en dramatherapie.

Vaktherapie raakt direct aan gevoelens zonder dat er woorden nodig zijn. Een therapievorm waarbij doen, voelen en ervaren voorop staan. Dit is anders dan bij gesprekstherapie waarbij het gaat om denken, praten en verklaren. Het is daarom in het bijzonder geschikt voor kinderen en jongeren die moeilijk woorden kunnen geven aan hun beleving of moeilijk kunnen praten over hun ervaringen en problemen. Bovendien sluit het ervaringsgerichte karakter van vaktherapie aan bij de natuurlijke manier waarop kinderen en jongeren zich ontwikkelen. 

Intensieve Klas

Niet voor alle jongeren is het vanzelfsprekend om naar school te gaan. Wie bijvoorbeeld met hevige angsten kampt, autisme heeft of zich depressief voelt, kan zo op zien tegen de sociale contacten in de klas en zich zo onveilig voelen, dat de drempel om naar school te gaan te groot wordt. Juist voor deze jongeren bieden we, samen met het Berg en Bosch College Houten (VSO) en de samenwerkingsverbanden Zuid-Utrecht en Zuidoost Utrecht, de Intensieve Klas.

Binnen de Intensieve Klas worden jongeren met internaliserende problematiek en zeer beperkte belastbaarheid stapsgewijs begeleid bij het weer naar school gaan. In een periode van maximaal een jaar krijgt de jongere een op maat gemaakt programma van onderwijs en behandeling aangeboden. Aanmelding is mogelijk via de samenwerkingsverbanden Zuid-Utrecht en Zuidoost Utrecht.

Video

In onderstaande video vertellen enkele van onze collega's (een klinisch psycholoog, IMH-specialist en vaktherapeut) over hun werk bij De Opvoedpoli in regio Utrecht.

Aanmelden en wachttijden

Onze wachttijden zijn momenteel niet lang! Bekijk de actuele wachttijden hier.

Aanmelden bij De Opvoedpoli kan via een verwijzing van een (huis)arts, ouder-kind adviseur, wijkteam-medewerker of gecertificeerde instelling zoals de jeugdbescherming.

Snel aanmelden? Download hieronder de benodigde documenten per leeftijdscategorie. Graag ontvangen we deze ingevuld retour. Dit kan door ze bij ons langs te brengen of per post naar ons te versturen, maar het is ook mogelijk om ze ingescand retour te mailen of duidelijke foto's ervan te maken en deze te mailen naar utrecht@opvoedpoli.nl. Hoe sneller we alle benodigde informatie binnen hebben, hoe sneller we kunnen helpen.

Aanmelden voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

Let op: de 'Afspraken hulpverlening' dient door beide gezaghebbende ouders ondertekend te worden op één formulier, tenzij er sprake is van eenhoofdig gezag (waarvan wij dan bewijs nodig hebben). Zonder handtekening(en) kan er geen intake plaatsvinden! 

Aanmelden voor jongeren van 18-23 jaar

Opvoedpoli Regio Utrecht

Let op: wij zijn verhuisd! Sinds eind 2020 zijn we niet langer bereikbaar op de Biltstraat in Utrecht, maar gevestigd op twee nieuwe locaties:

Parktoren Het Witte Huis, 2e verdieping
1e Hogeweg 196
3701 HL Zeist
088-9114620

Coltbaan 1
3439 NG Nieuwegein
030-3030609

E-mailadres: utrecht@opvoedpoli.nl

Telefonisch zijn wij bereikbaar tussen 09:00 en 13:00 uur.