Opvoedpoli Regio Utrecht

Voor specialistische jeugdhulp en jeugd-GGZ aan kinderen en jongeren van 0-23 jaar en de gezinnen waarin zij opgroeien, in Zuidoost Utrecht, Utrecht West en Lekstroom.

Bekijk de actuele wachttijden hier.

Welkom bij De Opvoedpoli Regio Utrecht

Zuidoost Utrecht, Utrecht West en Lekstroom

Wij bieden hulp en behandeling aan kinderen en jongeren van 0-23 jaar en zijn er ook voor de gezinnen waarin zij opgroeien in de regio Utrecht. De Opvoedpoli biedt specialistische jeugdhulp en basis- en specialistische jeugd-GGZ. Wij doen wat werkt en nodig is, zodat gezinnen weer zelfstandig verder kunnen. 

Voor Utrecht Stad is De Opvoedpoli onderdeel van het samenwerkingsverband KOOS, dat sinds 1 januari 2020 samen met Spoor030 de specialistische jeugdhulp in alle wijken van de stad verzorgt. Wie onze hulp nodig heeft in Utrecht Stad, wordt dan ook gevraagd contact op te nemen via KOOS.

Kenmerkend voor De Opvoedpoli Regio Utrecht zijn ons specialistische 0-6 Team (gebaseerd op de Infant Mental Health visie), de Intensieve Klas (voor als naar school gaan even niet meer lijkt te lukken) en ons Care Express Team (voor jongeren van 16-23 jaar met meervoudige problematiek).

0-6 Team

Voor (aanstaande) ouders van kinderen in de leeftijd van -9 maanden (vanaf de zwangerschap) tot 6 jaar heeft de Opvoedpoli Regio Utrecht het 0-6 Team. De professionals van dit team werken vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. Hierin staat de ouder-kindrelatie centraal.

De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Soms gaat het opbouwen van een ouder-kind relatie niet vanzelf en raakt de relatie verstoord en daarmee ook de ontwikkeling van het kind. Wij vinden het van belang om alle factoren die een risico kunnen zijn voor problemen tijdens de zwangerschap, of in de vroege ouder-kindrelatie, zo snel mogelijk te signaleren en indien nodig bij te kunnen sturen. Vroeg ingrijpen helpt latere problemen te voorkomen. Daarom verzorgt het 0-6 Team voor de allerjongsten een ontwikkelingsgerichte aanpak vanuit de Infant Mental Health-visie (IMH).

Bekijk voor meer informatie onze 0-6 folder.

Intensieve Klas

Niet voor alle jongeren is het vanzelfsprekend om naar school te gaan. Wie bijvoorbeeld met hevige angsten kampt, autisme heeft of zich depressief voelt, kan zo op zien tegen de sociale contacten in de klas en zich zo onveilig voelen, dat de drempel om naar school te gaan te groot wordt. Juist voor deze jongeren bieden we, samen met het Berg en Bosch College Houten (VSO) en de samenwerkingsverbanden Zuid-Utrecht en Zuidoost Utrecht, de Intensieve Klas.

Binnen de Intensieve Klas worden jongeren met internaliserende problematiek en zeer beperkte belastbaarheid stapsgewijs begeleid bij het weer naar school gaan. In een periode van maximaal een jaar krijgt de jongere een op maat gemaakt programma van onderwijs en behandeling aangeboden. Aanmelding is mogelijk via de samenwerkingsverbanden Zuid-Utrecht en Zuidoost Utrecht.

Care Express

De Care Express is ons label voor geïntegreerde specialistische hulp aan jongeren/jongvolwassenen van 16-23 jaar met meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden. Denk hierbij aan psychische problematiek, problemen met politie en justitie, problemen thuis of op school. We richten ons op oplossingen voor de lange termijn. We onderscheiden ons door continuïteit te bieden, ongehinderd door de leeftijdsgrens die de overgang van de Jeugdwet (18-) naar de Zorgverzekeringswet (18+) bepaalt. Wanneer jongeren eenmaal 18 jaar zijn, verandert er veel. Wij begeleiden jongeren bij deze doorgaande lijn naar volwassenheid met passende ondersteuning op weg naar zelfstandigheid. Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden en wachttijden

Bekijk de actuele wachttijden hier. Voor het 0-6 Team geldt een aanmeldstop tot 1 oktober 2021. De aanmeldstop voor jongeren van 18 jaar en ouder geldt voor heel 2021.

Aanmelden bij De Opvoedpoli kan via een verwijzing van een (huis)arts, ouder-kind adviseur, jeugdteam medewerker of gecertificeerde instelling zoals de jeugdbescherming. Neem voor meer informatie contact met ons op via utrecht@opvoedpoli.nl of 088-9114620 (Zeist) / 030-3030609 (Nieuwegein).

Jongeren ouder dan 18 jaar krijgen zorg vergoed via de zorgverzekeraar. Ook zij hebben een verwijsbrief nodig van de huisarts. Of kunnen particulier zorg krijgen en betalen een bedrag voor de momenten dat ze direct contact hebben met onze specialisten.

Let op: De Opvoedpoli/Care Express heeft op dit moment alleen een contract met de verzekeraars onder de Achmea koepel, te weten:

  • Zilveren Kruis
  • Achmea
  • FBTO
  • Friesland verzekeringen
  • Interpolis
  • Pro Life zorgverzekeringen

Scherpe maatregelen coronavirus 

Informatie over maatregelen en informatie rondom het coronavirus op onze locaties lees je op de website van iHUB, de alliantie waar de Opvoedpoli onderdeel van is. 

We gaan ervan uit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de maatregelen die wij nemen en hopen op je begrip en medewerking. Als je vragen hebt, kun je terecht bij jouw contactpersoon.

Opvoedpoli Regio Utrecht

Let op: wij zijn verhuisd! Sinds eind 2020 zijn we niet langer bereikbaar op de Biltstraat in Utrecht, maar gevestigd op twee nieuwe locaties:

Parktoren Het Witte Huis, 2e verdieping
1e Hogeweg 196
3701 HL Zeist
088-9114620

Coltbaan 1
3439 NG Nieuwegein
030-3030609

E-mailadres: utrecht@opvoedpoli.nl

Telefonisch zijn wij bereikbaar tussen 09:00 en 13:00 uur.