Maak kennis...

Maak kennis met alle medewerkers van De Opvoedpoli in Haarlem (Spaarne).

Ingrid werkt sinds 2021 voor de Opvoedpoli als Gezinscoach.

Hanna is sinds 2019 werkzaam als orthopedagoog bij de Opvoedpoli in Haarlem. Ze houdt zich vooral bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en gezinnen.

Lars heeft lange tijd in de volwassenen psychiatrie gewerkt, zowel residentieel als ambulant op verschillende locaties, voordat hij de overstap naar de jeugdzorg maakte. In eerste instantie in klinische settingen, zoals Justitiële Jeugd Inrichting De Doggershoek en Transferium Jeugdzorg. Nu is Lars ruim elf jaar werkzaam voor de Opvoedpoli als behandelaar en regiebeandelaar en doet graag traumabehandeling in de vorm van EMDR, Relationele GezinsTherapie, Parenting, partner relatiegesprekken en individuele behandeling van jongeren met een forensische achtergrond.

Manager Opvoedpoli locatie Alkmaar, Haarlem en Heemstede.

Céline werkt sinds september 2019 als orthopedagoog bij de Opvoedpoli in Haarlem. Binnen de Opvoedpoli richt Céline zich voornamelijk op de diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders.

Psycholoog / Gezinscoach

Jojanneke is afgestudeerd als klinisch ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam en werkt als diagnosticus en gezinscoach. Bij de gezinscoaching richt Jojanneke zich voornamelijk op jonge kinderen. Hierbij is de aandacht voor de ouders heel belangrijk. Ouders hebben een mooie, maar soms best zware taak en het is belangrijk dat een ouder zich goed voelt, met zichzelf en in contact met zijn of haar kind.

Pauline is sinds juni 2016 werkzaam bij de Opvoedpoli in Heemstede en verwacht spoedig af te studeren aan Universiteit van Amsterdam.

Ine is kinder- en jeugdpsycholoog en houdt zich binnen de Opvoedpoli vooral bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren.

Edo is sinds 2012 werkzaam bij de Opvoedpoli en Care Express en heeft veel ervaring in de Geestelijke Gezondheidszorg. Hij is onder andere werkzaam geweest in de psychiatrie, verslavingszorg, reclassering en heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Kennemerland voor het team Vangnet en Advies.

Sanne Ebbeling heeft als orthopedagoog veel ervaring in het werken met kinderen in de basisschoolleeftijd.

Sandra Stufkens is gedragsspecialist. Zij heeft ervaring in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, met cluster 4 onderwijs, op gebied van jeugddetentie en van het doceren van het vak beeldende vorming.

Nienke werkt vanaf 2001 in de jeugdhulpverlening. Bij de Opvoedpoli werkt zij als psycholoog. Naast de diagnostiek, geeft zij sociale vaardigheidstrainingen, behandeling, en pedagogische ondersteuning.

Münevver is een Systeemtherapeut en ervaringsgerichte psycho-sociale therapeut en heeft ruime ervaring met het begeleiden van ouders van kinderen met psycho-sociale en psychiatrische problemen.

Manja is binnen de Opvoedpoli werkzaam als orthopedagoog, waar zij zich voornamelijk richt op psychologisch onderzoek en behandeling.

1 2