Maak kennis...

Maak kennis met alle medewerkers van De Opvoedpoli in Haarlem.

Anne is werkzaam als (kinder- en jeugd)psychiater binnen de Opvoedpoli. Ze is opgeleid in het AMC en heeft daarna lange tijd voor Levvel in Amsterdam gewerkt. Sinds mei 2021 werkt ze met veel plezier bij de Opvoedpoli, waarbij ze zowel diagnostiek als behandelingen uitvoert bij alle leeftijdsgroepen binnen de poli.

Orthopedagoog-Generalist

Jildou werkt sinds 2022 als psycholoog bij de Opvoedpoli. In 2017 is ze afgestudeerd als klinisch ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna heeft ze 5 jaar gewerkt bij een schoolbegeleidingsdienst. Bij de Opvoedpoli voert Jildou voornamelijk diagnostiek en behandeling uit bij kinderen.

Melany is sinds september 2022 werkzaam bij de Opvoedpoli in Haarlem als psychomotorisch therapeut en gezinscoach. Tijdens de psychomotorische therapie gaan kinderen en gezinnen lichaamsgerichte en/of bewegingsgerichte oefeningen doen, waardoor ze op een actieve manier bewust worden over hun eigen denken, voelen en handelen.

Binnen de Opvoedpoli is Angela werkzaam als GZ-psycholoog en regiebehandelaar. Daarvoor heeft ze vele jaren gewerkt met ouders en jongeren in zowel de vrijwillige als gedwongen hulpverlening. Ook is Angela jarenlang werkzaam geweest als schoolpsycholoog op diverse middelbare scholen en heeft ze jongeren, na schooltijd, middels diagnostiek en behandeling, ondersteund bij leer- en gedragsmoeilijkheden.

Bella is sinds oktober 2020 werkzaam bij de Opvoedpoli in Haarlem als medior zorgadministrateur. Zij zorgt ervoor dat er geld vanuit de gemeente beschikbaar komt om de behandeling van de zorg te kunnen financieren.

Irene is GZ-psycholoog en Infant Mental Health (IMH) specialist. Door haar werk in verschillende sectoren – jeugdhulpverlening, onderwijs, jeugdbescherming, jeugdgezondheidszorg en revalidatie – heeft ze veel ervaring in het werken met jonge kinderen en hun ouders.

Judith is sinds 2022 werkzaam bij de Opvoedpoli in Haarlem als psychomotorisch therapeut en gezinscoach. Na het afronden van haar studie Bewegingswetenschappen in 2008 heeft ze 14 jaar als psychomotorisch therapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt met kinderen en jongeren met veel verschillende problemen en diagnoses. Sinds vijf jaar is ze hiernaast ook mindfulness trainer.

Angela is afgestudeerd als orthopedagoog en forensisch gezinspedagoog aan de Universiteit Leiden. Sinds 2020 is zij werkzaam als orthopedagoog bij de Opvoedpoli in Haarlem, waar zij zich met name bezighoudt met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren.

Hanna is sinds 2019 werkzaam als orthopedagoog bij de Opvoedpoli in Haarlem. Ze houdt zich vooral bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en gezinnen.

Lars heeft lange tijd in de volwassenen psychiatrie gewerkt, zowel residentieel als ambulant. Nu is Lars ruim twaalf jaar werkzaam voor de Opvoedpoli als behandelaar en regiebehandelaar en doet hij graag traumabehandeling (EMDR), Relationele Gezinstherapie, partnerrelatiegesprekken en individuele behandeling van jongeren met een forensische achtergrond.

Céline werkt sinds september 2019 als orthopedagoog bij de Opvoedpoli in Haarlem. Binnen de Opvoedpoli richt Céline zich voornamelijk op de diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders.

Jojanneke is afgestudeerd als klinisch ontwikkelingspsycholoog en werkt als diagnosticus en gezinscoach. Hierbij richt ze zich voornamelijk op jonge kinderen en hun ouders. Ouders hebben een mooie, maar soms best zware taak en het is belangrijk dat een ouder zich goed voelt, met zichzelf en in contact met zijn of haar kind.

GZ-psycholoog / Psychotherapeut / Regiebehandelaar

1 2 3