Psycholoog / Gezinscoach

Jojanneke is afgestudeerd als klinisch ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam en werkt als diagnosticus en gezinscoach. Bij de gezinscoaching richt Jojanneke zich voornamelijk op jonge kinderen. Hierbij is de aandacht voor de ouders heel belangrijk. Ouders hebben een mooie, maar soms best zware taak en het is belangrijk dat een ouder zich goed voelt, met zichzelf en in contact met zijn of haar kind.

Ine is kinder- en jeugdpsycholoog en houdt zich binnen de Opvoedpoli vooral bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren.

Edo is sinds 2012 werkzaam bij de Opvoedpoli en Care Express en heeft veel ervaring in de Geestelijke Gezondheidszorg. Hij is onder andere werkzaam geweest in de psychiatrie, verslavingszorg, reclassering en heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Kennemerland voor het team Vangnet en Advies.

Opgroeien en opvoeden kan soms moeilijk zijn, Nina probeert dan samen met de ouders en kinderen die zich bij ons aanmelden, te begrijpen hoe het komt dat dingen soms lastiger gaan dan we willen.

Wanda is een enthousiaste en gedreven orthopedagoog/ GZ-psycholoog. Zij werkt graag samen met ouders en kinderen om hun problemen aan te pakken en te zoeken naar oplossingen.

Sanne Ebbeling heeft als orthopedagoog veel ervaring in het werken met kinderen in de basisschoolleeftijd.

Sandra Stufkens is gedragsspecialist. Zij heeft ervaring in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, met cluster 4 onderwijs, op gebied van jeugddetentie en van het doceren van het vak beeldende vorming.

Reinder is binnen de Opvoedpoli werkzaam als orthopedagoog, waar hij zich voornamelijk richt op diagnostiek en behandeling.

Nienke werkt vanaf 2001 in de jeugdhulpverlening. Bij de Opvoedpoli werkt zij als psycholoog. Naast de diagnostiek, geeft zij sociale vaardigheidstrainingen, behandeling, en pedagogische ondersteuning.

Nicole is orthopedagoog en cognitief gedragstherapeut i.o. bij de Opvoedpoli in Beverwijk.

Gezinscoach Munevver is ervaringsgerichte psycho-sociale therapeut en heeft ruime ervaring met het begeleiden van ouders van kinderen met psycho-sociale en psychiatrische problemen.

Mildred is een enthousiaste speltherapeut/sociale-vaardigheidstrainster bij de Opvoedpoli Alkmaar.

Sinds 2013 is Manon werkzaam bij de Opvoedpoli als orthopedagoog. Zij richt zich op diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren.

Manja is binnen de Opvoedpoli werkzaam als orthopedagoog, waar zij zich voornamelijk richt op psychologisch onderzoek en behandeling.

1 2