Den Haag

 

De wachttijd is momenteel ongeveer tien weken

Welkom bij De Opvoedpoli Den Haag

We zijn er voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 - 23 jaar in de regio Haaglanden. Zijn er problemen? Is je kind somber of heeft het woedeaanvallen? Of loopt het niet lekker op school? De Opvoedpoli biedt diagnostiek, hulp en behandeling. Wij staan zo snel mogelijk voor je klaar.

Wij zijn gespecialiseerd in opvoedhulp, jeugdhulp en jeugd ggz. Wij doen wat werkt zodat jullie weer zelfstandig verder kunnen.

Bel 070-3883120 of mail ons.

 ADHD / Autisme Combinatiegroep

Er is vastgesteld dat er bij uw kind sprake is van AD(H)D of autisme. Een diagnose die mogelijk veel vragen bij u en andere gezinsleden oproept. Natuurlijk kunt u veel antwoorden in boeken, tijdschriften en op internet vinden. Er is echter geen informatiebron die beantwoordt wat dit voor uw unieke kind betekent. In de combinatiegroep willen wij deze vraag wel beantwoorden door samen met u te bekijken wat AD(H)D of autisme precies voor uw kind inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor uw kind en het gezin. Daarnaast is er de ruimte om met andere ouders ervaringen uit te wisselen en krijgen ouders handvatten hoe om te gaan met het gedrag van hun kind. Tevens krijgen kinderen zelf uitleg over AD(H)D of autisme en is er aandacht voor broertjes en zusjes. Belangrijk is ook om te ontdekken welke positieve kanten AD(H)D en autisme kunnen hebben.

Praktische informatie:

De combinatiegroep bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2 uur inclusief pauze. De eerste en de laatste bijeenkomst is voor alle ouders en verzorgers samen. In de tussenliggende bijeenkomsten worden de ouders van kinderen met AD(H)D en autisme grotendeels in aparte groepen begeleid. Kinderen, broertjes en zusjes worden verwacht tijdens de 2e, 3e, 6e en 7e bijeenkomst en zullen tevens opgesplitst worden in verschillende ruimtes waarin zij gerichte uitleg en handvatten ontvangen die voor hen van toepassing zijn. Meer praktische informatie volgt voorafgaand aan de training.

Data training:

 • Woensdag 17 januari                  14.00 – 16.00 uur (ouders/verzorgers)
 • Woensdag 24 januari                   14.00 – 16.00 uur  (ouders/verzorgers, kinderen & broertjes en zusjes)
 • Woensdag 31 januari                   14.00 – 16.00 uur (ouders/verzorgers, kinderen &  broertjes en zusjes)
 • Woensdag 7 februari                   14.00 - 16.00 uur (ouders/verzorgers)
 • Woensdag 14 februari                 14.00 – 16.00 uur (ouders/verzorgers)
 • Woensdag 21 februari                 Geen bijeenkomst (vakantie)   
 • Woensdag 28 februari                 14.00 – 16.00 uur (ouders/verzorgers, kinderen & broertjes en zusjes)
 • Woensdag 7 maart                       14.00 – 16.00 uur (ouders/verzorgers, kinderen & broertjes en zusjes)

 Locatie:

De Opvoedpoli Den Haag

Prinsegracht 126

2512 GD Den Haag

070 3883120

 Voor meer informatie of vragen kunt u een mail sturen naar denhaag@opvoedpoli.nl

 

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

De training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen heeft tot doel kennis van trauma te vergroten. Hierdoor kun je het gedrag van je kind(eren) beter begrijpen, kun je beter met het gedrag van je kind(eren) omgaan, kun je een actievere rol spelen bij het herstel van je kind(eren), kun je meer tevreden zijn over jezelf als opvoeder en voelt je kind zich meer begrepen en geholpen. De training is een laagdrempelige manier om jou als opvoeder te leren omgaan met het gedrag van jouw kind(eren) na traumatische ervaringen.

Wie, wat & waar

De training wordt gegeven door Agnes Jansen (psycholoog) en Muriël Meijer (Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugdpsycholoog) op de Opvoedpoli (Prinsegracht 126, Den Haag). De training bestaat uit 8 opeenvolgende bijeenkomsten met de duur van 2 uur. De bijeenkomsten bestaan uit de volgende 8 modules:

 • Kennismaking
 • Soorten trauma
 • Begrijpen van de effecten van trauma
 • Creëren van een veilige omgeving
 • Omgaan met gevoelens en gedrag
 • Verbinding en herstel
 • Hoe je een pleitbezorger van je kind wordt
 • En voor jezelf zorgen.

In de training wordt volop ruimte geboden om ervaringen van de opvoeders met elkaar te delen. Het is belangrijk dat je tussen de bijeenkomsten door ook ruimte maakt voor huiswerkopdrachten.

Meten is weten!

Voorafgaande aan de training vindt een intake plaats en worden er leerdoelen/leervragen bepaald. Aan het einde van de training kijken de ouders en trainer(s) samen of deze zijn behaald. Ook zal aan het einde van de training door middel van een evaluatieformulier de training geëvalueerd worden.

Kosten

Als je kind is aangemeld bij de Opvoedpoli en het traject wordt vergoed door de gemeente, valt ook deze training hieronder. Deelname aan de training kost jou dus in principe niets. Er hoort een werkboek bij de training: Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders, handboek voor deelnemers. Een kopie van dit werkboek krijg je in de eerste bijeenkomst.

Contact

Agnes Jansen: agnes.jansen@opvoedpoli.nl of 06-10977378

Muriël Meijer: muriel@opvoedpoli.nl of 06-83709017

 

 

 

Opvoedpoli Den Haag

Prinsegracht 126

2512GD Den Haag 

0703883120

denhaag@opvoedpoli.nl

Opvoedpoli Hoofdkantoor

Rode Kruisstraat 32
1025 KN Amsterdam

KvK 34279530

Bekijk onze telefoonnummers.

© 2015 - 2017 De Opvoedpoli

Website: Be Optimized