Maak kennis...

Maak kennis met alle medewerkers van De Opvoedpoli in Amsterdam.

Liesbeth heeft ruim 25 jaar ervaring met kinderen die gedragsproblemen hebben en motorisch niet zo handig zijn. Ze kan door observatie of onderzoek achterhalen waarom het voor sommige kinderen zo lastig is om soepel te bewegen, rustig op een stoel te...

Florentine heeft na haar studie in Canada trainingen gevolgd en groepsbehandelingen gegeven aan kinderen met zware agressieproblematiek. Vervolgens heeft ze ervaring opgedaan in het werken met ex-gedetineerde jongeren en het individueel behandelen van...

Ilona heeft onlangs haar studie kinderpsychologie afgerond aan de Universiteit Leiden.

Yvette werkt vanaf de start in november 2011 als orthopedagoog en gezinscoach bij de Opvoedpoli Den Haag.

Surya werkt als GZ-psycholoog en is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling in de preventieve zorg, basis GGZ en specialistische GGZ.

1 2 3 4 5