Maak kennis...

Maak kennis met alle medewerkers van De Opvoedpoli in Amsterdam.

Liesbeth heeft ruim 25 jaar ervaring met kinderen die gedragsproblemen hebben en motorisch niet zo handig zijn. Ze kan door observatie of onderzoek achterhalen waarom het voor sommige kinderen zo lastig is om soepel te bewegen, rustig op een stoel te zitten, netjes te schrijven of om nieuwe dingen te leren.

Florentine heeft na haar studie in Canada trainingen gevolgd en groepsbehandelingen gegeven aan kinderen met zware agressieproblematiek. Vervolgens heeft ze ervaring opgedaan in het werken met ex-gedetineerde jongeren en het individueel behandelen van kinderen en jongeren met psychische problematiek.

Ilona heeft onlangs haar studie kinderpsychologie afgerond aan de Universiteit Leiden.

Yvette werkt vanaf de start in november 2011 als orthopedagoog en gezinscoach bij de Opvoedpoli Den Haag.

Tessa is GZ-psycholoog en Orthopedagoog. Zij heeft ruime ervaring binnen de jeugdhulpverlening en de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Surya werkt als GZ-psycholoog en is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling in de preventieve zorg, basis GGZ en specialistische GGZ.

Opgroeien en ontwikkelen is iets wat we allemaal doen, maar met name in je kindertijd gaat dat razend snel en heb je je ouders, de school en je vrienden het meest nodig om dat zo veilig mogelijk te doen en je te helpen niet vast te lopen of uit de bocht te vliegen.

1 2 3 4