Maak kennis...

Maak kennis met alle medewerkers van De Opvoedpoli in Alkmaar.

Manager Opvoedpoli locatie Alkmaar, Haarlem en Heemstede.

Susan is werkzaam als jeugdarts bij de Opvoedpoli in Hoorn, Alkmaar en Den Helder. Ze heeft geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en gewerkt bij de GGD en Triversum.

Sinds januari 2020 is Christian werkzaam bij De Opvoedpoli in Alkmaar als gezinscoach. Daarvoor heeft hij 8 jaar gewerkt in de functie van ambulant gezinsbehandelaar. Daar heeft hij veel ervaring opgedaan in het werken met jongeren met een licht verstandelijke beperking en het systeemgericht werken.

Rianne werkt als Orthopedagoog bij de Opvoedpoli Alkmaar en biedt hier diagnostiek, behandeling en gezinscoaching. Rianne vindt hierin openheid en humor in het contact met het kind en het gezin en de netwerken belangrijk, om zo gezamenlijk tot de kern van de problematiek te komen. Rianne gelooft dat ieder gezin wel eens door meer of minder moeilijke perioden gaat en dat hier hulp bij vragen een kracht op zich is. Ze helpt jullie graag (her)ontdekken wat er nog meer kan helpen.

Annemieke van de Graaf is sinds 2018 speltherapeut en ambulant hulpverlener bij de Opvoedpoli in Alkmaar. Zij is sinds 2013 werkzaam in een eigen praktijk als speltherapeut en sinds 2017 afgestudeerd in Master of Arts Therapies. Annemieke werkt enthousiast en nauw samen met ouders en kinderen.

Sinds maart 2019 is Wieke werkzaam als GZ-psycholoog bij de Opvoedpoli Alkmaar. Bij de Opvoedpoli richt zij zich als hoofdbehandelaar op de behandeling van adolescenten en ouders. Wieke vindt het belangrijk om goed aan te sluiten bij de hulpvraag van de jongeren en uit te gaan van de kracht en verbinding in een gezin. De weg naar volwassenheid is voor elk kind een ontdekkingstocht en extra ondersteuning is soms helpend en nodig.

Eva is orthopedagoog en volgt de opleiding tot Infant Mental Health-specialist. Bij de Opvoedpoli in Alkmaar richt ze zich op diagnostiek en behandeling. In haar behandelingen gebruikt ze verschillende (elementen) van therapievormen, om zo samen met een gezin te komen tot een passende behandeling. Eva heeft ervaring als behandelaar in de kinder-, jeugd- en volwassenenpsychiatrie en werkt graag met al deze doelgroepen, en met (ouders van) het jonge kind in het bijzonder. Naast het behandelen van kinderen en jongeren, komt ouderbegeleiding zeker niet op de laatste plaats in haar behandelingen. Want ouderschap maakt kwetsbaar, zeker wanneer er zorgen zijn over een kind. Dan is het belangrijk om samen te kijken naar wat ouders kan helpen om zich zeker te voelen in hun ouderrol. In haar behandelingen is Eva empathisch en transparant, en staat open voor overleg.

Nadieh heeft gedurende het schooljaar 2018-2019 stage gelopen als orthopedagoog i.o. bij de Opvoedpoli. Eerder heeft ze de opleiding HBO Pedagogiek afgerond.

Richella is sinds september 2018 werkzaam als gezinscoach bij de Opvoedpoli Alkmaar. Zij heeft ervaring in het werken met jongeren als jongerencoach in Amsterdam. Daar begeleidde ze jongeren tussen de 12- 18 jaar die voor het eerst in aanraking kwamen met politie/justitie. Zij vindt het een belangrijke voorwaarde om vanuit een vertrouwensband met zowel de jongeren als ouders samen te werken aan de gestelde doelen. Het uitgangspunt is om te werken vanuit de eigen kracht van het gezin.

Ewa is sinds september 2018 werkzaam als gezinscoach bij de Opvoedpoli in Alkmaar. Eerder heeft Ewa gewerkt als jeugdhulpverlener bij een gemeente en daarvoor heeft zij 11 jaar gewerkt met kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Ze heeft zowel op groepen als in de gezinnen thuis gewerkt.
Ewa gaat uit van de krachten van kind en ouder en is gericht op wat goed gaat, om van daaruit op zoek te gaan naar een positieve (gedrags)verandering.
Ewa is betrokken, betrouwbaar en positief ingesteld.

Nina heeft Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Na een stage van tien maanden bij de Opvoedpoli is zij nu werkzaam als psycholoog. Ze heeft werkervaring opgedaan als testleider bij verschillende onderzoeken van de Universiteit van Amsterdam, onder andere gericht op risicogedrag bij jongeren met ADHD.

Ellen werkt sinds mei 2018 met veel plezier als office manager bij De Opvoedpoli in Alkmaar. Ze werkt samen met office manager Anke van Diejen. Ellen heeft ruime ervaring als secretaresse in de Jeugd GGZ. Deze ervaring neemt ze mee in haar huidige baan. Zij is klantvriendelijk, enthousiast, oplossingsgericht en houdt van orde en overzicht.

Marije is orthopedagoog en sinds september 2017 werkzaam bij de opvoedpoli in Alkmaar. Ze heeft afgelopen 8 jaar gewerkt als orthopedagoog in het speciaal onderwijs (basis en middelbaar) en heeft veel ervaring met kinderen en jongeren die zijn vastgelopen in het onderwijs of dreigen vast te lopen. Binnen het onderwijs heeft zij veel samengewerkt met de zorg en hulpverlening rondom kinderen en jongeren. Zij ziet dan ook veel kansen en mogelijkheden om zorg en onderwijs meer bij elkaar te betrekken om zo de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Ook heeft zij ervaring binnen de pleegzorg en het begeleiden van gezinnen met opvoedvragen.

Nynke is afgestudeerd als orthopedagoog. Bij de Opvoedpoli richt zij zich met name op diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Eerder heeft zij ervaring opgedaan bij een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie op de polikliniek angst en dwang en bij de dagbehandeling autisme. Ook heeft zij drie jaar bij de Kindertelefoon in Amsterdam gewerkt. Nynke heeft affiniteit met het nagaan waar de krachten van kinderen en ouders zitten. Vervolgens gaat zij op zoek hoe deze krachten ingezet kunnen worden bij het leren omgaan van hun problemen. Ze is open en betrokken.

Als afgestudeerd forensisch orthopedagoog houdt Sari zich voornamelijk bezig met diagnostiek en behandeling van jongeren, adolescenten en hun systeem. Vanuit eerdere ervaring als docent Lichamelijke Opvoeding in het regulier onderwijs en in de JeugdzorgPlus heeft Sari veel praktische kennis opgedaan over groepsdynamiek en de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind. Door uit te gaan van de aanwezige krachten en goede intenties achter gedrag zoekt Sari graag de verbinding met het gehele gezin. Zij heeft een laagdrempelige open houding en communiceert op transparante wijze

1 2