Maak kennis...

Maak kennis met alle medewerkers van De Opvoedpoli in Alkmaar.

Sinds maart 2019 is Wieke werkzaam als GZ-psycholoog bij de Opvoedpoli Alkmaar. Bij de Opvoedpoli richt zij zich als hoofdbehandelaar op de behandeling van adolescenten en ouders. Wieke vindt het belangrijk om goed aan te sluiten bij de hulpvraag van de jongeren en uit te gaan van de kracht en verbinding in een gezin. De weg naar volwassenheid is voor elk kind een ontdekkingstocht en extra ondersteuning is soms helpend en nodig.

Eva is orthopedagoog en volgt de opleiding tot Infant Mental Health-specialist. Bij de Opvoedpoli in Alkmaar richt ze zich op diagnostiek en behandeling. In haar behandelingen gebruikt ze verschillende (elementen) van therapievormen, om zo samen met een gezin te komen tot een passende behandeling. Eva heeft ervaring als behandelaar in de kinder-, jeugd- en volwassenenpsychiatrie en werkt graag met al deze doelgroepen, en met (ouders van) het jonge kind in het bijzonder. Naast het behandelen van kinderen en jongeren, komt ouderbegeleiding zeker niet op de laatste plaats in haar behandelingen. Want ouderschap maakt kwetsbaar, zeker wanneer er zorgen zijn over een kind. Dan is het belangrijk om samen te kijken naar wat ouders kan helpen om zich zeker te voelen in hun ouderrol. In haar behandelingen is Eva empathisch en transparant, en staat open voor overleg.

Nadieh heeft gedurende het schooljaar 2018-2019 stage gelopen als orthopedagoog i.o. bij de Opvoedpoli. Eerder heeft ze de opleiding HBO Pedagogiek afgerond. Hierdoor heeft ze ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling. Verder komt haar eerder opgedane ervaring uit stages in de opvoedingsondersteuning en het speciaal onderwijs en haar werk als persoonlijk begeleider goed van pas.

Richella is sinds september 2018 werkzaam als gezinscoach bij de Opvoedpoli Alkmaar. Zij heeft ervaring in het werken met jongeren als jongerencoach in Amsterdam. Daar begeleidde ze jongeren tussen de 12- 18 jaar die voor het eerst in aanraking kwamen met politie/justitie. Zij vindt het een belangrijke voorwaarde om vanuit een vertrouwensband met zowel de jongeren als ouders samen te werken aan de gestelde doelen. Het uitgangspunt is om te werken vanuit de eigen kracht van het gezin.

Ewa is sinds september 2018 werkzaam als gezinscoach bij de Opvoedpoli in Alkmaar. Eerder heeft Ewa gewerkt als jeugdhulpverlener bij een gemeente en daarvoor heeft zij 11 jaar gewerkt met kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Ze heeft zowel op groepen als in de gezinnen thuis gewerkt.
Ewa gaat uit van de krachten van kind en ouder en is gericht op wat goed gaat, om van daaruit op zoek te gaan naar een positieve (gedrags)verandering.
Ewa is betrokken, betrouwbaar en positief ingesteld.

Nina heeft Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Na een stage van tien maanden bij de Opvoedpoli is zij nu werkzaam als psycholoog. Ze heeft werkervaring opgedaan als testleider bij verschillende onderzoeken van de Universiteit van Amsterdam, onder andere gericht op risicogedrag bij jongeren met ADHD.

Fons Deen is sinds mei 2018 werkzaam (gedetacheerd) bij de Opvoedpoli in Alkmaar als gezins en jongerencoach. Hij heeft veel ervaring in het werken met jongeren in het jongerenwerk in Amsterdam en Den Haag.
Voordat ik hij de Opvoedpoli aan het werk ging was hij Trajectbegeleider in de gesloten jeugdzorg en begeleidde daar de jongeren in het zoeken van een geschikte opleiding, werk en woonruimte.
Met veel plezier helpt hij nu gezinnen met jongeren en kinderen om alle zaken weer vlot te trekken als deze vast zijn gelopen.

Ellen werkt sinds mei 2018 met veel plezier als office manager bij De Opvoedpoli in Alkmaar. Ze werkt samen met office manager Anke van Diejen. Ellen heeft ruime ervaring als secretaresse in de Jeugd GGZ. Deze ervaring neemt ze mee in haar huidige baan. Zij is klantvriendelijk, enthousiast, oplossingsgericht en houdt van orde en overzicht.

Marije is orthopedagoog en sinds september 2017 werkzaam bij de opvoedpoli in Alkmaar. Ze heeft afgelopen 8 jaar gewerkt als orthopedagoog in het speciaal onderwijs (basis en middelbaar) en heeft veel ervaring met kinderen en jongeren die zijn vastgelopen in het onderwijs of dreigen vast te lopen. Binnen het onderwijs heeft zij veel samengewerkt met de zorg en hulpverlening rondom kinderen en jongeren. Zij ziet dan ook veel kansen en mogelijkheden om zorg en onderwijs meer bij elkaar te betrekken om zo de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Ook heeft zij ervaring binnen de pleegzorg en het begeleiden van gezinnen met opvoedvragen.

Nynke is afgestudeerd als orthopedagoog. Bij de Opvoedpoli richt zij zich met name op diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Eerder heeft zij ervaring opgedaan bij een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie op de polikliniek angst en dwang en bij de dagbehandeling autisme. Ook heeft zij drie jaar bij de Kindertelefoon in Amsterdam gewerkt. Nynke heeft affiniteit met het nagaan waar de krachten van kinderen en ouders zitten. Vervolgens gaat zij op zoek hoe deze krachten ingezet kunnen worden bij het leren omgaan van hun problemen. Ze is open en betrokken.

Sari is Forensische orthopedagoog i.o. en loopt in het studiejaar 2017-2018 bij de Opvoedpoli in Alkmaar. Omdat Sari als gymdocent in zowel het basis-, voortgezet- als speciaal onderwijs heeft gewerkt, heeft ze veel ervaring met het begeleiden van kinderen van verschillende leeftijden en heeft ze kennis van groepsdynamica. Ze is voorspelbaar en zuiver in haar interactie, waarbij ze gebruik maakt van humor. Ze gaat confrontaties niet uit de weg, werkt oplossingsgericht en wil graag op een laagdrempelige manier tot een positieve samenwerking komen met het gezin.

Suzanne werkt sinds augustus ’17 bij de Opvoedpoli in Alkmaar in de functie van systeemtherapeut. Hiervoor heeft zij jarenlang gewerkt bij een academisch centrum voor kind en jeugdpsychiatrie op de afdeling kinderen met een verstandelijke beperking en de afdeling therapeutische gezinsverpleging. (kinderen die in pleeggezinnen wonen). Door het werken met diverse gezinnen en hun patronen heeft Suzanne besloten om de opleiding systeemtherapie te gaan volgen. Suzanne vindt het belangrijk op een passende wijze aan te sluiten bij het gezin. En samen met het gezin en haar collega’s te kijken wat nodig is voor het gezin om het probleem op te lossen. Tevens is accuraat en daadkrachtig.


Opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen geven Jordy energie om aan het werk te gaan.

Hij is orthopedagoog, bewegingsonderwijzer en Rots&Water-trainer. Hij werkt met kinderen, jongeren en gezinnen vanuit psychofysieke principes; via spel en oefeningen wordt er gewerkt aan het vergroten van mentale en sociale vaardigheden.

Kortom: hij brengt mensen in beweging, letterlijk en figuurlijk.

Gerrit werkt als GZ-psycholoog en EMDR therapeut bij de Opvoedpoli in Alkmaar, tevens is Gerrit in 2017 gestart met de opleiding tot Specialist. Hiervoor heeft Gerrit jaren bij de Opvoedpoli in Amsterdam gewerkt.

Martine is afgestudeerd kinder- en jeugdpsychologe. Sinds 2010 is zij als behandelaar werkzaam bij de Opvoedpoli in Alkmaar.

1 2