Opvoedpoli Alkmaar

We zijn er voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeden en de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0-18 jaar in de regio Alkmaar. Bel 072 5205540 of mail alkmaar@opvoedpoli.nl

Scherpe maatregelen coronavirus 

Informatie over maatregelen en informatie rondom het coronavirus op onze locaties leest u op de website van iHUB, de alliantie waar de Opvoedpoli onderdeel van is. 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de maatregelen die wij nemen en hopen op uw begrip en medewerking. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij uw ambulant medewerker.

 

Welkom op De Opvoedpoli Alkmaar

We bieden diagnostiek, behandeling en gezinscoaching voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. We werken gezinsgericht en bieden verschillende soorten zorg en behandeling. 

Wachttijden en aanmelden

Momenteel is de wachttijd ca. 8 weken. Voor IMH (aanmeldingen van kinderen tot 6 jaar) is er momenteel een aanmeldstop.

Als u uw kind of een cliënt wil aanmelden bij de Opvoedpoli Alkmaar, dan hebben wij een verwijsbrief nodig. Er zijn verschillende instanties die naar ons kunnen verwijzen, zoals: een jeugd en gezinscoach van de gemeente, de huisarts, een jeugd en gezinsbeschermer, een kinderarts of een andere gecertificeerde instelling. Voor een aanmelding hebben wij een volledig ingevuld aanmeldformulier nodig. Het aanmeldformulier bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel moet door de gezaghebbende ouder(s) worden ingevuld en het tweede onderdeel door de verwijzer. De verwijzer mag dit tweede onderdeel gebruiken als verwijsbrief. Ons aanmeldformulier vindt u hier.


Zodra alle gegevens compleet zijn, kunt u uw kind of cliënt bij ons aanmelden. Dit kan door de gegevens bij ons langs te brengen, per post te versturen of naar ons te mailen: aanmeldingen.alkmaar@opvoedpoli.nl.

We vragen dan een Individueel Budget Plafond (IBP) aan bij de gemeente. Als het IBP bij ons binnen is, dan wordt er telefonisch contact met u opgenomen. 

Als u vragen heeft over de aanmeldprocedure, dan kunt u contact opnemen met het algemene nummer van de Opvoedpoli Alkmaar: 072-5205540.

Jongeren van 18+ jaar kunnen wij in 2021 geen hulp bieden vanwege gebrek aan vergoeding van de zorgverzekeraar.

Huisartsverwijzing

Voor een aanmelding hebben wij of een verwijzing vanuit de Gemeente van een Jeugd en Gezinscoach nodig of via uw huisarts. Wij willen u verzoeken om aan de huisarts door te geven dat in de verwijsbrief moet staan dat het een verwijzing is voor Jeugdzorg of Specialistische GGZ. De huisarts dient de Matrix in te vullen, met minimaal laag complex (behandeling specialistisch). Meer informatie.

Verwijsindex

De Opvoedpoli heeft een verplichting vanuit de gemeente om alle cliënten aan te melden bij de Verwijsindex. De verwijsindex zorgt ervoor dat de professionals van verschillende organisaties met elkaar in contact kunnen komen als dat nodig is. Meer informatie.

Trainingen

Voor cliënten van de Opvoedpoli worden er trainingen Mindful Ouderschap gegeven, voor ouders die stress ervaren in de opvoeding. Meer informatie.

Tevens bieden wij ook de training Rots en Water aan en is er onlangs de training Geweldloos Verzet gestart.

Opvoedpoli Alkmaar

Kennemerstraatweg 105
1814 GE Alkmaar 

Telefoonnummer: 072 5205540
E-mailadres: alkmaar@opvoedpoli.nl