Opvoedpoli Alkmaar

We zijn er voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeden en de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0-18 jaar in de regio Alkmaar. Bel 072 5205540 of mail alkmaar@opvoedpoli.nl

Scherpe maatregelen coronavirus 

 

Zondag 15 maart heeft het kabinet vergaande maatregelen genomen rondom het coronavirus. Hierbij informeren wij u dat de Opvoedpoli te allen tijde de richtlijnen van het RIVM volgt.

Concreet betekent dit dat onze medewerkers waar mogelijk vanuit huis werken en contact met cliënten zoveel mogelijk vermijden, tenzij het niet anders kan. De continuïteit van onze zorg heeft prioriteit, maar de vorm van het contact met onze ambulante medewerkers kan anders zijn.

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft de Opvoedpoli t/m 6 april 2020 de volgende extra maatregelen te nemen:

 

Bezoeken bij u thuis

  • Onze ambulante medewerkers komen niet meer bij u thuis, tenzij dat echt noodzakelijk is.
  • Als het echt noodzakelijk is dat onze medewerker bij u thuis langskomt, wordt u vooraf eerst gebeld met de vraag of u verkoudheidsklachten of koorts heeft. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.
  • Als het huisbezoek niet doorgaat, wordt de afspraak vervangen door telefonisch contact of videobellen. De ambulant medewerker stemt dit duidelijk met u af.
  • De behandeling gaat dus gewoon door, maar meestal in een andere vorm dan huisbezoek.

 

Kunt u nog naar onze locatie komen?

  • Therapeutische behandelingen waar fysiek contact met de client voor nodig is, gaan niet door.
  • Behandelingen op onze ambulante locaties (Opvoedpoli’s) geen niet door, tenzij face-to-face contact echt noodzakelijk is. Uw afspraak wordt vervangen door telefonisch contact of videobellen. Onze ambulant medewerker stemt dit met u af.

 

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de maatregelen die wij nemen en hopen op uw begrip en medewerking. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij uw ambulant medewerker.

 

Welkom op De Opvoedpoli Alkmaar

We bieden diagnostiek, behandeling en gezinscoaching voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. We werken gezinsgericht en bieden verschillende soorten zorg en behandeling. 

Wachttijden en aanmelden

Momenteel is de wachttijd ca. 8 weken.

Bij een aanmelding voor de Opvoedpoli Alkmaar willen we je adviseren om contact op te nemen met de huisarts of met de gemeentelijke jeugd en gezinscoach voor een verwijsbrief. Zie hieronder aan welke eisen de verwijsbrief moet voldoen. Als wij de verwijsbrief hebben ontvangen zullen wij een beschikking aanvragen bij de gemeente. Zodra deze binnen is gaan we je bellen voor een telefonisch intakegesprek.

Wij hebben ook mogeljkheden voor Ouderschap Blijft, die worden verzorgd door via Altra (aanmeldingen via klantcontactpunt@altra.nl

.

Trainingen

Voor cliënten van de Opvoedpoli worden er in januari en mei 2020 trainingen Mindful Ouderschap gegeven, voor ouders die stress ervaren in de opvoeding. Meer informatie.

Tevens bieden wij ook de training Rots en Water aan en is er onlangs de training Geweldloos Verzet gestart.

Huisartsverwijzing

Voor een aanmelding hebben wij of een verwijzing vanuit de Gemeente van een Jeugd en Gezinscoach nodig of via uw huisarts. Wij willen u verzoeken om aan de huisarts door te geven dat in de verwijsbrief moet staan dat het een verwijzing is voor Jeugdzorg of Specialistische GGZ. De huisarts dient de Matrix in te vullen, met minimaal laag complex (behandeling specialistisch). Meer informatie.

Verwijsindex

De Opvoedpoli heeft een verplichting vanuit de gemeente om alle cliënten aan te melden bij de Verwijsindex. De verwijsindex zorgt ervoor dat de professionals van verschillende organisaties met elkaar in contact kunnen komen als dat nodig is. Meer informatie.

Alkmaar

Kennemerstraatweg 105
1814 GE Alkmaar 
072 5205540