Opvoedpoli Alkmaar

We zijn er voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeden en de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0-18 jaar in de regio Alkmaar. Bel 072 5205540 (geen fax) of mail alkmaar@opvoedpoli.nl

Welkom op De Opvoedpoli Alkmaar

We bieden diagnostiek, behandeling en gezinscoaching voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. We werken gezinsgericht en bieden verschillende soorten zorg en behandeling. 

Wachttijden en aanmelden

Bij een aanmelding voor de Opvoedpoli Alkmaar willen je adviseren om contact op te nemen met de huisarts of met de gemeentelijke jeugd en gezinscoach voor een verwijsbrief. Zie hieronder aan welke eisen de verwijsbrief moet voldoen. Als wij de verwijsbrief hebben ontvangen zullen wij een beschikking aanvragen bij de gemeente. Zodra deze binnen is gaan we je bellen voor een telefonisch intakegesprek.

Wij hebben ook mogeljkheden voor Ouderschap Blijft, die worden verzorgd door via Altra (aanmeldingen via klantcontactpunt@altra.nl

.

Trainingen

Voor cliënten van de Opvoedpoli worden er in januari en mei 2020 trainingen Mindful Ouderschap gegeven, voor ouders die stress ervaren in de opvoeding. Meer informatie.

Tevens bieden wij ook de training Rots en Water aan en is er onlangs de training Geweldloos Verzet gestart.

Huisartsverwijzing

Voor een aanmelding hebben wij of een verwijzing vanuit de Gemeente van een Jeugd en Gezinscoach nodig of via uw huisarts. Wij willen u verzoeken om aan de huisarts door te geven dat in de verwijsbrief moet staan dat het een verwijzing is voor Jeugdzorg of Specialistische GGZ. De huisarts dient de Matrix in te vullen, met minimaal laag complex (behandeling specialistisch). Meer informatie.

Verwijsindex

De Opvoedpoli heeft een verplichting vanuit de gemeente om alle cliënten aan te melden bij de Verwijsindex. De verwijsindex zorgt ervoor dat de professionals van verschillende organisaties met elkaar in contact kunnen komen als dat nodig is. Meer informatie.

Alkmaar

Kennemerstraatweg 105
1814 GE Alkmaar 
072 5205540