Omgaan met elkaar

Als jij hulp krijgt van De Opvoedpoli hebben wij te maken aantal wetten en regels die in de zorg gelden. Daarnaast hebben we interne afspraken. We willen open en inzichtelijk omgaan met gezinnen die we helpen. De professionals spreken dit ook met jou. Je krijgt deze voorwaarden voor levering hulpverlening mee bij de start van de zorg.

We hebben: