Aanmelden

Alleen op doorverwijzing van huisarts, lokaal team of gecertificeerde instelling is behandeling bij De Opvoedpoli mogelijk. Onze hulp bestaat uit diagnostiek, specialistische jeugdhulp, jeugd-GGZ en gezinscoaching. De verwijzer houdt altijd de regie over het traject.

De Opvoedpoli werkt alleen in de gemeenten waarmee we een contract hebben afgesloten. Bekijk hiernaast het overzicht van de verschillende poli’s waar je vanuit je gemeente naar kunt verwijzen. Klik op de desbetreffende poli voor meer informatie over het aanmelden of gebruik ons verwijsformulier. Neem voor vragen over de aanmelding gerust contact met ons op.

Specialistische jeugdhulp en jeugd-GGZ

Als een kind of gezin bij ons is aangemeld, volgt een intakegesprek met een regiebehandelaar. Het gezin krijgt altijd een gezinscoach of behandelaar die goed bij het gezin en hun situatie past. Het zorgplan kan in samenwerking met de verwijzer worden opgesteld. Ook als dit niet het geval is, brengt De Opvoedpoli de verwijzer van het behandeltraject op de hoogte via een ‘In zorg-brief’. Het streven is om zo snel mogelijk na het eerste gesprek met de behandeling te starten.

De zorg van De Opvoedpoli is er altijd op gericht dat het gezin weer zonder hulpverlening verder kan. Ook als gezinnen door ons worden doorverwezen naar een andere zorgorganisatie, koppelen we dat altijd terug naar de verwijzer. Via de ‘Uit-zorg’-brief laten we de verwijzer aan het einde van het traject precies weten welke stappen er zijn gezet in de behandeling. 

Samen met andere organisaties

Onze zorg richt zich op geïntegreerde jeugdhulp aan gezinnen. Daarom werkt De Opvoedpoli op lokaal niveau samen met verschillende partijen. Waar het nodig is maken we gebruik van kennis en ervaring van andere organisaties zodat we het gezin het beste zorgtraject kunnen bieden.

Voorbeelden van samenwerkingspartners:

  • Centra voor Jeugd en Gezin
  • Samenwerkingsverbanden onderwijs
  • Wijkteams
  • Ziekenhuizen
  • Sportclubs
  • Onderwijs