Vertrouwenspersoon

De Opvoedpoli heeft voor haar cliënten een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

De Opvoedpoli/Care Express heeft, zoals wettelijk voorgeschreven en in de Voorwaarden levering hulpverlening cliënten vastgelegd, een vertrouwenspersoon voor cliënten. De vertrouwenspersoon kan direct en zonder tussenkomst van medewerkers van de Opvoedpoli/Care Express, ingeschakeld worden als er een probleem is dat niet volgens de normale kanalen binnen de Opvoedpoli/Care-Express bespreekbaar gemaakt kan worden.

Externe vertrouwenspersoon

We hebben gekozen voor een externe vertrouwenspersoon, die verder niet binnen de Opvoedpoli/Care Express werkzaam is. Op deze manier zorgen wij voor de noodzakelijke onafhankelijke positie. De functie van vertrouwenspersoon wordt ingevuld door Roger Moore. Roger is een ervaren maatschappelijk werker. Hij werkt bij het Kennemer College en zit in de Adviescommissie Klachtwaardig gedrag bij een onderwijsstichting. Hij is betrokken bij meerdere scholen in de regio Kennemerland en Amsterdam waarbij hij eveneens trainingen verzorgt, o.a. bij Hogeschool Inholland.

Roger is thuis in de hulpverlening/zorg en weet hoe het is om als professional te werken en kent daarbij de specifieke aspecten rond cliënten van binnenuit. In dit kader heeft Roger ook ervaring met klachtgesprekken vanuit een bemiddelaars/mediation rol

Afspraken over de werkwijze

De vertrouwenspersoon gaat uiteraard vertrouwelijk met de cliënt en zijn verhaal om; er wordt samen gekeken naar wat te doen en hoe. De directeur/bestuurder wordt alleen geïnformeerd over een contact wanneer het gaat om direct en acuut gevaar voor andere cliënten, medewerkers, de organisatie of de samenleving. Denk hierbij aan fraude, ernstige bedreiging of seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon maakt deze inschatting, en geeft het aan wanneer informatie wordt gecommuniceerd naar de directeur/bestuurder.

De directeur/bestuurder is zelf niet actief in de afhandeling van het probleem, behalve als daar door de vertrouwenspersoon om gevraagd wordt. Mocht de directeur/bestuurder zelf onderdeel zijn van het probleem, dan wordt dit gemeld bij de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT). De afhandeling van het probleem wordt niet inhoudelijk gemeld; er wordt alleen medegedeeld dat de melding is afgerond. De vertrouwenspersoon maakt jaarlijks een verslag over de ervaringen, en geeft daarbij gevraagd of ongevraagd advies aan de directeur/bestuurder over verbeterpunten.

Contact

Elke cliënt kan direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon via de mail: vertrouwenspersoon_clienten@opvoedpoli.nl. De vertrouwenspersoon reageert dan zo snel mogelijk. Een cliënt kan ook aan de officemanager van de poli vragen om teruggebeld te worden.