Symposium
Psychische gezondheid in context

Op 10 oktober vond ons Symposium Psychische gezondheid in context plaats. Aanleiding was het vraagstuk hoe we kunnen werken aan mensgerichte, persoonlijke hulp en behandeling die recht doet aan diversiteit en minder is gericht op stoornis en meer focust op veerkracht en het systeem waar jongeren, kinderen en gezinnen deel van uitmaken.

In de introductie lichtte Annemarie van Dalen een aantal punten toe die belangrijk zijn voor de verandering die we maken. Zoals een andere blik op ziek of gezond zijn. Een andere verhouding tussen behandelaar en kind, jongere en gezin en hoe we beter aan kunnen sluiten bij de vraagstukken van deze tijd. Daarbij is ook relevant hoe we de zorg die we bieden organiseren. Meer hierover is te vinden in het paper “Psychische gezondheid in context”.

Lees hier het paper Psychische gezondheid in context.

Een verkorte versie van het paper, vooral geschreven voor ouders en jongeren is te vinden op de website van iHUB.

Keynote speaker Philippe Delespaul

Keynote speaker Philippe Delespaul, klinisch psycholoog en professor innovations in mental health aan Maastricht University, schetst de beweging waar de geestelijke gezondheidszorg momenteel in zit, welke vragen op tafel liggen en wat een fundamenteel andere benadering zou kunnen zijn.

Lees meer over Philippe Delespaul.

Zijn inleiding inspireerde en leidde tot discussie die doorliep – soms tot in de inhoudelijke sessies.

Inhoudelijke sessies

In deze sessies werd gesproken over mooie, nieuwe initiatieven en ideeën waarmee kinderen, jongeren en gezinnen geholpen kunnen worden. Lees meer over de inhoudelijke sessies.

Debat

Na de sessies vond een gesprek plaats over actuele dilemma's met Annemarie van Dalen, Hugo de Jonge, wethouder onderwijs en jeugd Rotterdam en Duco Stuurman, directeur onderwijs, jeugd en zorg Amsterdam en de aanwezigen in de zaal. Lees meer over het debat.