Privacyverklaring

Als jeugdzorgorganisatie doen wij er alles aan om uw privacy zo goed mogelijk te borgen. Dat is niets nieuws. Daar zetten we ons al vele jaren voor in. Omdat wij werken volgens ISO-normering stellen wij hoge eisen aan onze interne procedures voor verwerking van persoonsgegevens. Deze is beschreven in onze privacyverklaring. Wij vinden het belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat wij toezicht houden op uw privacy. Lees hier de privacyverklaring van De Opvoedpoli.