Werkzame elementen in FamilieKracht

Op 16 juni verzorgden Roos van Soomeren (projectleider FamilieKracht) en Peter Lutters (senior gezinscoach Marathon) het webinar ‘Werkzame elementen in FamilieKracht: samen met en in de familie aan de slag’.

Het webinar vond plaats in samenwerking met de Kenniswerkplaats Jeugd in Friesland, en het Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige complexe problemen in de regio Noord-Holland Noord. Beide sprekers zoomden vanuit hun ervaring in op deze werkwijze voor gezinnen die te maken hebben met multi-stressproblematiek. Zij deden dat vanuit hun ervaring in onder andere de regio Amsterdam Zuidoost en de regio Haaglanden. Waar denk je bijvoorbeeld aan als je het hebt over gezinnen met multi-stress? Waar hebben deze gezinnen mee te maken? Wat is eigenlijk familiestress? En wat zijn werkzame factoren in de hulpverlening? En natuurlijk was er voor de deelnemers aan het webinar volop gelegenheid om vragen te stellen.

Concrete praktijkvoorbeelden
Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uit regio’s Den Haag en omstreken en Amsterdam Zuidoost illustreerden Roos en Peter hoe de aanpak vorm krijgt in de praktijk en wat het oplevert voor jeugdigen en gezinnen. De deelnemers hebben veel praktische tips en handvatten ontvangen voor:

● het betrekken van een hele gezin en het sociaal netwerk van het gezin in de zorg;
● het verminderen van stress en het versterken van de veerkracht van gezinsleden;
● het zorgen dat gezinnen op eigen FamilieKracht verder kunnen met behulp van hun netwerk;
● het stimuleren van de samenwerking met verschillende organisaties en disciplines.

Aanpak multi-stressproblematiek
Directe aanleiding voor de ontwikkeling van deze werkwijze was de behoefte om de multi-problematiek bij gezinnen effectiever aan te pakken. Het hoofddoel van FamilieKracht is dat het hele gezin ondersteund wordt op meerdere levensgebieden en dat het kind of de jongere binnen het gezin weer veilig en gezond kan opgroeien. Dat wordt bereikt door in te zetten op het versterken van de veerkracht van gezinsleden, het aanleren van een effectieve stresshantering en het actief betrekken van het sociaal netwerk van het gezin.

Diversiteit in toepassing
Bij het ambulante Marathon-team in Den Haag is de werkwijze van FamilieKracht voortgekomen als een transitie-instrument op weg naar afbouw van geslotenheid voor jongeren van 10 tot 18 jaar. Uitgangspunt voor het ambulante Marathon-team is om de jongeren uit de geslotenheid te houden. Deze jongeren hebben wel een korte machtiging. Daarnaast wil het team de jongeren die nog in geslotenheid zitten, sneller uit de geslotenheid weer thuis plaatsen of doorplaatsen naar een lichtere voorziening. “De jongeren die we uit de geslotenheid proberen te houden, zijn jongeren die in principe thuis wonen”, zegt Peter. “Andere instroommogelijkheden doen we in overleg met gemeenten. We willen liever niet wachten tot er een gesloten machtiging is. Wij zijn behandelingsgericht, geen crisisteam.”

In Amsterdam Zuidoost gaat het op dit moment vooral om gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, waarbij er meerdere kinderen in het gezin zijn, die allemaal op verschillende manieren problemen laten zien. Roos: “Bij deze problemen kun je veronderstellen dat deze allemaal terug te herleiden zijn naar multi-stress die speelt binnen het gezin. In Zuidoost zijn we een samenwerking aangegaan met het buurtteam, waarbij maatschappelijk werk betrokken is. We werken ook samen met een organisatie die volwassen-ggz biedt. Op die manier zetten we zo breed mogelijk in op jeugdhulp, jeugd-ggz en ook de volwassenproblematiek. In Amsterdam zijn we eveneens aangesloten op crisishulp, waarbij we meenemen wat er al aanwezig is of eerder is ingezet."

Bekijk hier een filmpje over de aanpak van FamileKracht.
Het webinar kun je hier terugkijken.