Van vechtende ouders naar gedeeld ouderschap

Erik van der Werve, psycholoog en relatie- en gezinstherapeut.

Kinderen hebben last van de scheiding van hun ouders. Dit kan zeer ernstige vormen aannemen. Een paar schokkende zaken in de afgelopen jaren maken dat pijnlijk duidelijk, maar veel van ons kennen ook voorbeelden in onze familie- en vriendenkring. Mensen veranderen pas, als ze de noodzaak voelen. Wij als hulpverleners worstelen met de impact die scheidingen hebben en ook in de politiek, rechtspraak, wetenschap en media leeft het onderwerp.

Een van de initiatieven ter verbetering van de situatie is het pilotproject Recht doen aan je Kind. Op initiatief van het ministerie van Justitie hebben wij een programma ontwikkeld dat nieuw perspectief biedt voor gescheiden ouders in conflict.

Het doel van het programma Recht doen aan je kind is ouders te helpen bij het oplossen van een vechtscheiding door het aanbieden van een intensief weekprogramma. Voorafgaand aan de interventie volgen ouders een voortraject van acht tot twaalf weken. Na de intensieve week volgt een nazorgtraject van maximaal zes maanden.

Deze zomer werd het onderzoek bij de eerste twee groepen ouders afgerond. Het onderzoek geeft een goede indicatie dat Recht doen aan je kind de problemen als gevolg van vechtscheidingen kan helpen verminderen. Ouders beoordelen de intensieve week in zijn geheel als belangrijk tot zeer belangrijk en verwachten dat de conflicten zullen afnemen in aantal en ernst. Ook denken zij dat de kinderen minder vaak bij conflicten betrokken zullen raken.

Al met al een goede basis om verder te bouwen aan Recht doen aan je kind.