Snelle hulp voor jonge kinderen van 0-6 jaar

Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een jong kind, is het verstandig om tijdig hulp te zoeken. Het vroegtijdig ondersteunen van (aanstaande) ouders van kinderen tussen de 0 en 6 jaar kan immers helpen om problematiek op latere leeftijd te voorkomen. Daarom verzorgt De Opvoedpoli vanuit multidisciplinaire 0-6 teams op meer dan tien locaties in Nederland specialistische hulp en behandeling voor de allerjongsten en hun ouders of verzorgers. In de regio Amsterdam vormen De Opvoedpoli en Altra samen het 0–6 team.

De professionals van onze 0-6 teams werken vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. Daarin staat de ouder-kind relatie centraal. De kwaliteit van de relatie tussen het jonge kind en de ouder(s) draagt namelijk bij aan een gezonde ontwikkeling van het opgroeiende kind.

Lees het hele artikel hier.