Rots in branding bij therapeutische behandeling

De Rots & Water training staat vooral bekend als een sociale vaardigheidstraining die scholen aan hun leerlingen aanbieden. Niet zo gek, want oorspronkelijk is de training hiervoor ontwikkeld. Inmiddels heeft deze training zich in een samenwerking tussen de Opvoedpoli Den Helder en het Rots & Water instituut ontwikkeld tot een therapeutische interventie voor gezinnen. Robbert van der Zee is als gezinscoach in Den Helder nauw betrokken bij deze ontwikkeling. Hij werkt daarbij samen met voormalig Opvoedpoli-orthopedagoog en bewegingscoach Jordy Heinsdijk die als gecertificeerd mastertrainer verbonden is aan het Rots & Water Instituut.

Robbert: “De Opvoedpoli probeert zo goed mogelijk aan te sluiten op de individuele hulpvraag van een cliënt. Er is niet slechts één interventie de juiste om een cliënt te helpen. Sterker nog, verschillende interventies kunnen elkaar vaak goed aanvullen en samen aangeboden meer effect hebben. Binnen de ggz zetten we non-verbale, creatieve en ervaringsgerichte interventies al langere tijd in als onderdeel van het therapeutisch proces. De Rots & Water training voor gezinnen is er daar inmiddels een van. De gezinstraining bieden we aan in combinatie met andere vormen van behandeling. Het is onderdeel van het volledige behandeltraject van een cliënt. Tijdens de Rots & Water training leert een gezin vaardigheden om anders met elkaar om te gaan. Dit is een belangrijk onderdeel van de therapie die een cliënt en zijn of haar gezin volgt. We kunnen gezinnen op deze manier beter helpen. De focus ligt op de eigen kracht van het gezin en het doen in de praktijk. Steeds vaker zien we dat de Rots & Water training voor gezinnen een ‘rots in de branding’ kan zijn binnen de therapeutische behandeling.”

Ervaringsgerichte interventie voor gezinnen
Rots & Water is dus een ervaringsgerichte training die is doorontwikkeld tot een therapeutische interventie voor gezinnen. De gezinstraining richt zich daarbij niet alleen op het aanleren van sociale vaardigheden aan het kind of de jongere. De training focust ook op het verbeteren van de emotieregulatie van de verschillende gezinsleden. Op de afname van stress in het gezin, het bewustzijn van opvoedgedrag van de ouders en het verbeteren van de onderlinge gezinsinteracties. “Onze trainers bevragen de gezinnen regelmatig op hun ervaringen”, zegt Robbert. “De ouders geven aan dat zij de training als speelser en luchtiger beleven dan verbale therapie. ‘Soms is het fijn om gewoon te doen in plaats van praten over’, is vaak de reactie. Gezinnen geven ook aan dat het fijn is om als kind én ouder eenzelfde ‘taal’ te leren spreken.”

Bezig met registratie als bewezen interventie
Tijdens de training merken gezinnen dat de escalaties thuis afnemen. Ouders begrijpen hun kind beter. En op de langere termijn verbeter de interactie in de relatie met hun kind. “Dat de Rots & Water training gezinnen helpt, staat dan ook als een peil boven water”, vindt Jordy. “Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft het Rots & Water programma nog niet als effectieve interventie heeft erkend. Maar dit is mogelijk een kwestie van tijd. In het verleden, 2017, stelde NJi vast dat de interventie onvoldoende aansloot bij de gekozen doelgroep. De beschrijving van de interventie kwam op meerdere punten niet overeen met de handleiding, website en de praktijk van het Rots & Water programma. Na deze beoordeling is het Rots & Water instituut een samenwerking gestart met het NJi om te werken aan een samenhangend protocol dat wel erkend kan worden. Dit protocol is er nu en wordt momenteel beoordeeld door de erkenningscommissie van het NJi,”

Implementatie binnen Opvoedpoli en breder
De positieve beleving van ouders en de afname van zorgen binnen de gezinnen hebben ervoor gezorgd dat Rots & Water voor gezinnen nu onderdeel is van het jaarplan 2023 voor Opvoedpoli Den Helder. Volgens Robbert past de training binnen de ervaringsgerichte- en lichaamsgerichte principes van werken en sluit deze zodoende nauw aan bij de systeem therapeutische principes. “We doen wat werkt. Daarom willen we het belang van deze training ook verder uitdragen binnen iHUB en deze borgen als onderdeel van het systemisch aanbod.” Jordi is naast zijn rol als trainer ook voorheen verbonden geweest aan de Opvoedpoli in Alkmaar. “Vanuit mijn kennis binnen verschillende Opvoedpoli’s heb ik een tweedaagse kennismakingstraining verzorgd voor het voltallig team”, zegt Jordy. “Het team heeft in de praktijk met groot enthousiasme ervaren wat de Rots & Water voor inhoudt. En op welke manier de training kan bijdragen aan de behandeling van cliënten en hun gezinnen. Een volgende stap is het volgen van de certificeerde opleiding, zodat Rots & Water nog beter geïntegreerd kan worden binnen het behandeltraject. Opvoedpoli Den Helder stevent inmiddels op haar doel af om als eerste niet-Onderwijsinstelling een officiële erkenning te krijgen als Rots & Water erkende praktijk.”

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robbert van der Zee: email robbert@opvoedpoli.nl.