Onderzoek naar effectiviteit Intensieve Trauma Behandeling

De Opvoedpoli en Care Express in Amsterdam doen momenteel onderzoek naar de effectiviteit van een Intensief Trauma Behandelprogramma voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Het gaat daarbij om jongeren die te maken hebben met een post-traumatische stressstoornis (PTSS). Behandelaren en huisartsen kunnen jongeren aanmelden voor deelname aan dit behandelprogramma en onderzoek.

“Omdat we de zorg voor kinderen en jongeren blijvend willen verbeteren, willen we PTSS-klachten in kortere tijd verminderen en het herstel versnellen,” zegt GZ-psycholoog Irene Tijsseling die momenteel ook de opleiding tot klinisch psycholoog volgt. “Bij volwassenen blijkt een toename in de frequentie en intensiviteit van behandelsessies, in combinatie met fysieke activiteit, te leiden tot een snellere afname van klachten. Gedurende het onderzoek dat we nu bij jongeren uitvoeren willen we achterhalen of het Intensieve Trauma Behandelprogramma (ITB) ook bij hen een afname van klachten laat zien. Daarom doen wij een oproep aan jongeren om deel te nemen aan het ITB. Heb jij als behandelaar in de regio Amsterdam jongeren die in aanmerking komen? Laat het ons weten!”

Wat is de werkwijze bij ITB?
“Gedurende twee weken krijgt een jongere elke dag twee typen behandelingen”, licht manager Marjolein Kreisel toe. Dit zijn Exposure (imaginaire exposure en exposure in vivo) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). De behandeldag wordt afgesloten met een fysieke inspanning onder begeleiding van een jongerencoach. Dagelijks is er een overdracht naar een van de belangrijke personen uit het netwerk van de jongere. Met elkaar reflecteren we dan op de behandeldag. Aanvullend geven we psycho-educatie en maken we afspraken over de invulling voor de rest van de dag. Als de twee behandelweken om zijn, is de jongere in staat om zijn of haar traumaverhaal te delen met mensen uit het eigen netwerk die voor hem of haar belangrijk zijn.”

Nauwe samenwerking met behandelaren en netwerk
Irene: “Voor, tijdens en na de twee weken van het ITB, werken wij intensief samen met de andere reguliere behandelaren van een jongere. Daar zijn drie redenen voor. In de eerste plaats willen we ons goed voorbereiden op het ITB van de jongeren. Ten tweede willen we de jongere zo goed mogelijk ondersteunen. En ten derde willen we ervoor zorgen dat na de twee weken ITB de reguliere behandeling weer opgepakt kan worden. Omdat we systemisch werken, betrekken we eveneens mensen uit het steunnetwerk van de jongere. Dat doen we dagelijks bij de overdracht. Zo kunnen mensen uit het netwerk de jongere ook ondersteunen.”

Criteria om mee te doen aan ITB
Marjolein: “Om het behandelproces en het effect van de behandeling goed te kunnen volgen, starten we met een interview (CAPS-CA). Tijdens dit interview bevragen we de jongere op traumatische ervaringen en traumaklachten. Als uit dit interview blijkt dat er sprake is van meerdere traumatische ervaringen, en de klachten voldoen aan de classificatie PTSS, dan kan de jongere meedoen aan het onderzoek.”

Drie onderzoeksgroepen
“De jongeren die aan het ITB deelnemen, verdelen we in drie onderzoeksgroepen”, vertelt Irene. “Eén groep start na twee weken met de intensieve traumabehandeling. De tweede groep start na drie weken. De derde en laatste groep start na vier weken. Welke jongere in welke groep komt, wordt bepaald door loting. Jongeren kunnen dus niet zelf kiezen in welke groep zij komen. Tijdens de wachtperiode tot aan de start vullen jongeren dagelijks een korte vragenlijst in (CRIES-13) over hun PTSS-klachten. Het invullen duurt ongeveer tien minuten. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van wat de PTSS-klachten zijn voordat het ITB van start gaat.”

Meting PTSS-klachten na behandeling
“Na de behandeling voeren we twee metingen uit”, licht Marjolein verder toe. “De eerste meting vindt plaats na een maand. Drie maanden na de behandeling herhalen wij het interview over PTSS (CAPS-CA) bij de jongeren. Zij vullen opnieuw de vragenlijst over hun PTSS- klachten (CRIES-13) in. Door het afnemen van het interview en invullen van de vragenlijst krijgen wij inzicht in het effect van de behandeling op de langere termijn. Een maand na de ITB-weken geven wij de jongere een advies voor vervolgbehandeling. Dit advies bespreken we met de jongeren, de ouder(s)/verzorger(s) en de vaste behandelaar.”

Wil jij een jongere aanmelden?
Als jij een jongere behandelt die in aanmerking komt voor het intensieve behandelprogramma, neem dan contact op met Irene Tijsseling via: irene@opvoedpoli.nl. Er is informatie voor jongeren beschikbaar.

---

Wat zijn EMDR en Exposure?

EMDR:
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Denk daarbij aan een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Meer informatie: https://www.emdr.nl/emdr-in-beeld/.

Exposure:
Blootstelling aan je herinneringen noemen we Imaginaire Exposure. Bij Imaginaire Exposure wordt tijdens de behandeling de traumatische herinnering zo levendig mogelijk teruggehaald door het terug te vertellen alsof het nu gebeurt. De jongere beleeft de traumatische gebeurtenis opnieuw, maar dan in gedachten. Bij exposure in vivo word je geconfronteerd met triggers (bijvoorbeeld een foto, geluid of voorwerp) die je aan de traumatische herinnering doen denken en angst oproepen. Daarom is het belangrijk dat een jongere zelf zoveel mogelijk materiaal verzamelt dat met zijn of haar trauma’s te maken heeft. Denk aan geuren, foto’s, geluiden, filmpjes enzovoort.