Gunning specialistische jeugdhulp Utrecht aan KOOS definitief

10 juli jl. heeft de gemeente Utrecht de aanbesteding voor specialistische jeugdhulp voorlopig gegund aan KOOS en Spoor030. Het bezwaartermijn is verlopen en hiermee is de gunning definitief geworden. Dit betekent dat we nu echt kunnen gaan ontwikkelen en bouwen!

KOOS wordt gebouwd onder leiding van Marian Dobbe, kwartiermaker en beoogd directeur van KOOS. KOOS zal nabij de buurtteams worden georganiseerd en aansluiten bij de vraag in de wijk door middel van Basecamps. Basecamps zijn ambulante, buurtgerichte, aanvullende specialistische teams waarin alle expertises bij elkaar komen. Naast zorgprofessionals zullen er ook stafprofessionals gaan werken voor KOOS. Iedereen blijft echter verbonden aan de initiatiefnemers (de eigen organisatie).

De komende tijd gaan we vol enthousiasme aan de slag om KOOS verder te ontwikkelen zodat we per 1 januari 2020 specialistische hulp kunnen bieden in het westelijk deel van Utrecht stad. De eerste gesprekken over de samenwerking met Spoor030 zijn gestart. Uitganspunt hierbij is dat KOOS en Spoor030 er zijn voor alle inwoners van Utrecht.

Wij hebben er zin in. 
Tot KOOS!