Goede kwaliteit zorg

Elk jaar beoordeelt een extern bedrijf of De Opvoedpoli op de juiste manier hulp biedt.

De Opvoedpoli heeft een ISO Kwaliteitscertificaat. Dit houdt in dat de organisatie voldoet aan de kwaliteitsnormen welke internationaal gesteld zijn om te voldoen aan kwalitatief goede zorg en dienstverlening. Elk jaar beoordeelt een externe organisatie of het kwaliteitssysteem efficiënt en effectief werkt binnen De Opvoedpoli.

Om de kwaliteit doorlopend te borgen voert de Opvoedpoli door het jaar heen onder andere zelf interne audits uit; wordt de effectiviteit van de behandelingen gemeten; wordt de cliënttevredenheid gemeten en worden klachten en incidenten bijgehouden. Verbeteracties worden geïmplementeerd.

Wat ons kwaliteitsbeleid inhoudt is te lezen in het Kwaliteitstatuut en de aanvullingen daarop.

Inspecties

De Opvoedpoli wordt gecontroleerd door de Arbeidsinspectie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg.

Vertrouwenspersoon 

De Opvoedpoli heeft voor haar clienten een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is te bereiken via het e-mailadres vertrouwenspersoon@opvoedpoli.nl.

Opvoedpoli Hoofdkantoor

Rode Kruisstraat 32
1025 KN Amsterdam

KvK 34279530

Bekijk onze telefoonnummers.

© 2015 - 2017 De Opvoedpoli

Website: Be Optimized