Goede kwaliteit zorg

Elk jaar beoordeelt een extern bedrijf of De Opvoedpoli op de juiste manier hulp biedt.

De Opvoedpoli heeft een ISO Kwaliteitscertificaat. Dit houdt in dat de organisatie voldoet aan de kwaliteitsnormen die internationaal worden gesteld om te voldoen aan kwalitatief goede zorg en dienstverlening. Elk jaar beoordeelt een externe organisatie of het kwaliteitssysteem efficiënt en effectief werkt binnen De Opvoedpoli.

Om de kwaliteit doorlopend te borgen voert de Opvoedpoli door het jaar heen onder andere zelf interne audits uit, wordt de effectiviteit van de behandelingen gemeten, wordt de cliënttevredenheid gemeten en worden klachten en incidenten bijgehouden. Verbeteracties worden geïmplementeerd.

Wat ons kwaliteitsbeleid op het gebied van GGZ voor 18+ inhoudt, is te lezen in het Kwaliteitstatuut.

Inspecties

De Opvoedpoli wordt gecontroleerd door de Arbeidsinspectie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.