Ontwikkelplein voor sociale vraagstukken

iHUB, hét ontwikkelplein voor sociale vraagstukken van jongeren en ouders. Samen met het bedrijfsleven, beleidsmakers, financiers én jongeren en ouders zelf zoeken we naar oplossingen voor hulpvragen van jongeren en hun ouders.

iHUB:

hét ontwikkelplein voor sociale vraagstukken van jongeren en ouders

De Opvoedpoli, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Altra en De Nieuwe Kans bundelen hun krachten in iHUB: hét ontwikkelplein voor sociale vraagstukken van jongeren en ouders. Onze gedeelde visie is dat ieder kind of jongere en hun ouders zelfstandig en waardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Wij geloven dat we onze jeugdhulp en onderwijs nog beter kunnen laten aansluiten op vragen die leven onder jongeren en hun ouders.

Inspiratie, innovatie en impact

iHUB staat voor inspiratie, innovatie en impact. Samen willen we uitdagen tot co-creatie, meerwaarde creëren voor kinderen, jongeren, jongvolwassen, ouders en andere betrokkenen. Om zo te komen tot grensverleggende oplossingen voor vragen die nu spelen in de maatschappij. En het mooie is: iedereen kan en mag meedoen. 

Daarom is De Opvoedpoli partner van iHUB

Hans du Prie, bestuurder iHUB: ‘Ik denk dat er enorme kansen liggen om de expertise te bundelen om grote vraagstukken beet te pakken. Ik zie mijn bedrage vooral als het organiseren van de optocht, mensen bij elkaar brengen. Organisaties goed met elkaar laten samenwerken, ook uit te nodigen om mee te praten op het platform. En te zoeken naar oplossingen van deze vraagstukken.’

 

Toelichting samenwerking binnen iHUB

De bestuurders van de vier partnerorganisaties leggen uit waarom ze samenwerken binnen iHUB.

Officiële lancering

iHUB is op maandag 13 juni 2016 officieel gelanceerd tijdens een interactieve bijeenkomst in Nemo, Amsterdam. Beleidsmakers, wetenschappers, bestuurders, ouders en jongeren zijn actief aan de slag gegaan met de eerste thema’s binnen het ontwikkelplein.

Hans Duprie

Bestuursvoorzitter iHUB

Hans du Prie is een inspirerende en bevlogen bestuurder, met een sterke visie en een duidelijke boodschap. Al 8 jaar is hij bestuurder bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Midden jaren zeventig begon hij als eerste man bij de Paula Stichting, waar ongehuwde moeders en mensen met relatieproblemen werden opgevangen, en maakte daarna de overstap naar de jeugdzorg. Als pedagogisch medewerker op de werkvloer en later als leidinggevende. De ervaringen uit die tijd zijn nog steeds leidend in zijn functie als bestuurder; hij kent de doelgroep, heeft kennis van de problematiek en weet welke geweldige uitdaging professionals in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs iedere dag weer aangaan. Zijn ervaring en visie worden dagelijks uitgedragen in zijn missie om jongeren en hun ouders te behandelen, onderwijzen, begeleiden zodat ze weer regie krijgen over hun eigen leven.

Annemarie van Dalen

Bestuurder De Opvoedpoli en Care Express

Om tot echte vernieuwing in de jeugdhulp te komen heeft De Opvoedpoli samen met Horizon, Altra en De Nieuwe Kans de krachten gebundeld in iHUB. Het ontwikkelplein van iHUB is de plaats waar we kennis en expertise op het gebied van onderwijs, jeugd- GGZ en jeugd en opvoedhulp bij elkaar brengen. Samen werken we aan eigentijdse hulp-, onderwijs- en zorgvormen die aansluiten bij de leefwereld van de cliënt en de leerling.

Annemarie: “In Nederland kijken we nog steeds veel te veel naar vraagstukken in de jeugdzorg vanuit afzonderlijke organisaties. Dat geeft een gefragmenteerde aanpak die de problemen onvoldoende oplost”.

Het mooie van iHUB is dat we alle expertise bij elkaar brengen en niet de organisatie centraal zetten maar organiseren wat nodig is om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De Opvoedpoli heeft een eigen kijk op de manier van zorg die we leveren aan jongeren en gezinnen. Zo zijn onze behandelaren bijvoorbeeld 24/7 bereikbaar voor de gezinnen die ze begeleiden, echter de wettelijke kaders van de Arbowet sluiten hier niet op aan.

De Opvoedpoli wil dit soort barrières graag slechten, met de bedoeling van goede hulp voor ogen. Dat betekent dat we in gesprek gaan met financiers, inspecties maar ook andere partijen om ervoor te zorgen dat financiering van zorg, inspecties en beoordelen van de kwaliteit van zorg op een veel betekenisvollere manier gaat gebeuren. En dat verantwoording ook echt van toegevoegde waarde is voor het leven van jongeren en gezinnen.