Ontwikkelplein voor sociale vraagstukken

iHUB, hét ontwikkelplein voor sociale vraagstukken van jongeren en ouders. Samen met het bedrijfsleven, beleidsmakers, financiers én jongeren en ouders zelf zoeken we naar oplossingen voor hulpvragen van jongeren en hun ouders.

iHUB:

hét ontwikkelplein voor sociale vraagstukken van jongeren en ouders

De Opvoedpoli, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Altra en De Nieuwe Kans bundelen hun krachten in iHUB: hét ontwikkelplein voor sociale vraagstukken van jongeren en ouders. Onze gedeelde visie is dat ieder kind of jongere en hun ouders zelfstandig en waardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Wij geloven dat we onze jeugdhulp en onderwijs nog beter kunnen laten aansluiten op vragen die leven onder jongeren en hun ouders.

Inspiratie, innovatie en impact

iHUB staat voor inspiratie, innovatie en impact. Samen willen we uitdagen tot co-creatie, meerwaarde creëren voor kinderen, jongeren, jongvolwassen, ouders en andere betrokkenen. Om zo te komen tot grensverleggende oplossingen voor vragen die nu spelen in de maatschappij. En het mooie is: iedereen kan en mag meedoen. 

Daarom is De Opvoedpoli partner van iHUB

Hans du Prie, bestuurder iHUB: ‘Ik denk dat er enorme kansen liggen om de expertise te bundelen om grote vraagstukken beet te pakken. Ik zie mijn bedrage vooral als het organiseren van de optocht, mensen bij elkaar brengen. Organisaties goed met elkaar laten samenwerken, ook uit te nodigen om mee te praten op het platform. En te zoeken naar oplossingen van deze vraagstukken.’

Toelichting samenwerking binnen iHUB

De bestuurders van de vier partnerorganisaties leggen uit waarom ze samenwerken binnen iHUB.

Officiële lancering

iHUB is op maandag 13 juni 2016 officieel gelanceerd tijdens een interactieve bijeenkomst in Nemo, Amsterdam. Beleidsmakers, wetenschappers, bestuurders, ouders en jongeren zijn actief aan de slag gegaan met de eerste thema’s binnen het ontwikkelplein.

Hans Duprie

Bestuursvoorzitter iHUB

Hans du Prie is een inspirerende en bevlogen bestuurder, met een sterke visie en een duidelijke boodschap. Al 8 jaar is hij bestuurder bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Midden jaren zeventig begon hij als eerste man bij de Paula Stichting, waar ongehuwde moeders en mensen met relatieproblemen werden opgevangen, en maakte daarna de overstap naar de jeugdzorg. Als pedagogisch medewerker op de werkvloer en later als leidinggevende. De ervaringen uit die tijd zijn nog steeds leidend in zijn functie als bestuurder; hij kent de doelgroep, heeft kennis van de problematiek en weet welke geweldige uitdaging professionals in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs iedere dag weer aangaan. Zijn ervaring en visie worden dagelijks uitgedragen in zijn missie om jongeren en hun ouders te behandelen, onderwijzen, begeleiden zodat ze weer regie krijgen over hun eigen leven.

‘Over je eigen grenzen heen kijken’

Nicolette Engbers Bestuurder AltraDe Opvoedpoli en Care Express

‘We staan bol van de ideeën, maar hebben beperkte tijd en middelen om al die ideeën te realiseren. Door onze expertise te combineren, vergroten we onze slagkracht en kunnen we gezamenlijk iets heel moois maken. Samen kunnen we betere en rijkere oplossingen bedenken voor de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. De houding om telkens de verbinding te zoeken kenmerkt Altra en haar medewerkers. Wie kan mijn werk verrijken, waar ben ik goed in en wie kan daar iets aan toevoegen? In het belang van de cliënten en leerlingen over je eigen grenzen heen kijken. Daarom ben ik zo enthousiast over het ontwikkelplein.’