Geïntegreerde zorg voor 18+ jongeren

Jongeren ouder dan 18 jaar kunnen hulp krijgen bij De Opvoedpoli met een verwijsbrief van de huisarts.

Wij behandelen jongeren met (complexe) psychische problemen. En combineren dit met het aanpakken van problemen die spelen binnen het gezin of bij de ouders.

Geïntegreerde zorg voor jongeren ouder dan 18 jaar

Wij zijn specialist voor geïntegreerde specialistische zorg aan jongeren met meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden. Bijvoorbeeld schulden, problemen met politie en justitie, thuis of op school. We richten ons op oplossingen voor de lange termijn.

We werken volgens de benadering van Wrap Around Care. Daarin staat de oplossing centraal en niet het probleem. Omdat dit belangrijk is bij de behandeling, bekijken we alle leefdomeinen, zoals familie, netwerk, school, werk en sport. Die geïntegreerde en systemische blik zit in onze genen. Het leven van mensen is niet in stukjes gedeeld, onze zorg dus ook niet.

Care Express

Binnen de Opvoedpoli is jongerenafdeling Care Express gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van jongvolwassenen.

Elk mens is uniek

Elk mens is uniek, onze oplossingen zijn dat ook. Wij doen wat nodig is zodat jongeren weer zelfstandig verder kunnen. We maken gebruik van bewezen effectieve programma’s, methodieken en behandelingen. We volgen richtlijnen en oriënteren ons op nieuwe methoden en wetenschappelijke inzichten, maar we zetten deze altijd op maat in. Samen met de jongere stellen we doelen en maken we een werkplan dat past bij hun situatie.

Wij zoeken voor iedereen een hulpverlener met wie het klikt omdat we weten dat die persoonlijke match belangrijk is om samen te kunnen werken aan oplossingen.

Verwijzen

Jongeren ouder dan 18 jaar kunnen hulp krijgen bij De Opvoedpoli met een verwijsbrief van de huisarts.