Passende hulp

De nieuwe Jeugdwet bepaalt dat elke gemeente moet beschikken over een passend aanbod aan jeugdhulp en jeugd-GGZ. De Opvoedpoli helpt daar graag bij.

Sinds 2015 moet elke gemeente beschikken over een passend aanbod aan jeugdhulp. Door onze kennis en ervaring op het gebied van integrale jeugdhulp is De Opvoedpoli inmiddels sterk geworden in het combineren van basis- en specialistische jeugd-GGZ en specialistische jeugdhulp. Hierdoor sluiten wij goed aan op lokale keuzes en prioriteiten.

Bovendien strekt onze zorg zich uit over alle leefgebieden van het te behandelen gezin; omgeving, school en eventuele andere instellingen waar het gezin mee te maken heeft worden bij het vinden van een oplossing betrokken. 

Waarom kiezen voor De Opvoedpoli

 • Onze focus ligt bij het aanbieden van geïntegreerde specialistische tweedelijnszorg.
 • Wij zijn gespecialiseerd in het integreren van basis- en specialistische jeugd-GGZ en specialistische jeugdhulp.
 • Bij regiospecifieke zorgvragen werken we actief samen met wijkteams.
 • We bieden ambulante zorg en doen wat nodig is zodat gezinnen weer zelfstandig verder kunnen. Ieder mens is uniek, onze oplossingen zijn dat dus ook.
 • Binnen iHUB werkt De Opvoedpoli samen met gemeenten, gezinnen en jongeren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Wij behandelen geen problemen, maar mensen

De zorgmarkt is dynamisch en daar speelt De Opvoedpoli op in. We blijven goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door intensief contact te onderhouden en samen te werken met lokale (wijk)teams en organisaties. We delen informatie en ontwikkelen programma’s zodat gezinnen en jongeren toegang hebben tot de beste expertise en behandeling.

Het zorgaanbod van De Opvoedpoli strekt zich uit over alle leefgebieden van gezinnen. Ons doel is toe te werken naar een situatie waarin de gezinnen en kinderen zich kunnen ontwikkelen zodat zij uiteindelijk zelfstandig weer verder kunnen. Wij kijken daarbij eerst naar de mens en dan naar het probleem. En om dat te kunnen doen maken we eerst contact.

Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Te vaak worden mensen als ze in aanraking komen met zorg in een hokje geplaatst en gereduceerd tot hun symptomen. Daar verzetten wij ons tegen. Wij sluiten aan en gaan uit van een gelijkwaardige relatie.

De Opvoedpoli werkt momenteel intensief samen met verschillende gemeenten in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 

We onderscheiden ons door:

 • Monitoring; wij geven gemeenten inzicht in regionale zorgproblematiek van gezinnen en jongeren die De Opvoedpoli als professional signaleert. We verzamelen en presenteren data en helpen bij het vinden van oplossingen voor de lange termijn.
 • Een multidisciplinaire samenstelling van specialisten (GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, psychotherapeuten, vaktherapeuten en coaches) die samenwerken in onze organisatie. Hierdoor beschikken we over veel kennis en ervaring en spelen we snel in op diverse zorgvragen.
 • Een focus op het snel en flexibel organiseren van zorg. Behandelaren en coaches van De Opvoedpoli krijgen de ruimte om zelf te beslissen wat nodig is. Onze medewerkers combineren hun professionele kennis en hun gezond verstand om te doen wat werkt.
 • Beschikbaarheid op consultbasis voor lokale organisaties zoals wijkteams.
 • Hulp bij verdere professionalisering van eerstelijns zorg door onze aanwezigheid in expertpools en het geven van trainingen.

Neem voor gerichte informatie contact op met een poli in de buurt.

Tegen nieuwe schotten en hokjes

Hulp aan jongeren en gezinnen mag niet afhankelijk zijn van woonplaats, leeftijd of het profiel waar zij in passen. Wij hebben geen vast aanbod, maar bieden een oplossing die uniek is voor ieder kind of gezin. Deze oplossingen passen niet altijd naadloos in een profiel, leeftijdscategorie of financieringsstroom.

Ook daarover gaan we in gesprek met gemeenten en laten we zien wie wij kunnen helpen en welke drempels ons daarin belemmeren.

Zo vragen we aandacht voor kinderen en gezinnen die bij te strakke regelgeving tussen wal en schip vallen. Wij staan voor zorg die over schotten heen gaat.

Geïntegreerde zorg

De specialistische jeugdhulp en jeugd-GGZ van De Opvoedpoli bestaat uit:

 • Diagnostiek
 • Specialistische behandeling met verschillende therapievormen zoals:
  • Psychotherapie
  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Traumatherapie (o.a. EMDR)
  • Systeemtherapie
  • Relationele Gezinstherapie
  • Signs of Safety
  • Psycho Motorische Therapie
  • Spel- en Beeldende Therapie
 • Gezinscoaching
 • Jongerencoaching
 • Onderwijs-gerelateerde vragen
 • Handelingsgericht advies op maat

Verwijzen

Gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar hebben een verwijsbrief nodig van de huisarts, gecertificeerde instelling of hulpverlener van het lokale team om hulp te krijgen van De Opvoedpoli. Zonder verwijzing is dit niet mogelijk.

Onderwijs

De Opvoedpoli werkt regelmatig intensief samen met het onderwijs. Wij bieden ondersteuning op maat. Scholen kunnen ons inhuren voor diverse trainingen, ook kunnen zij ouders naar ons doorverwijzen. De kinderen hebben wel een verwijsbrief van bijvoorbeeld de huisarts nodig.

Bij onderwijszorg is het mogelijk om financiering te krijgen uit de wet passend onderwijs. Dit geldt voor zowel basis- als voortgezet onderwijs.

Neem voor gerichte informatie contact op met een poli in de buurt.

iHUB

Om tot een goede oplossing te komen, werken we vaak intensief samen met andere specialisten en instellingen. Denk hierbij aan gemeenten, (huis)artsen, scholen en/of wijkteams. De Opvoedpoli maakt deel uit van iHUB, een organisatie waar jeugdhulp, speciaal onderwijs en jeugd GGZ onder één dak worden vormgegeven. Met de Opvoedpoli bundelen ook Horizon, Altra en De Nieuwe Kans hun krachten in iHUB. Lees meer op de website van iHUB.