Care Express

De Care Express is onderdeel van De Opvoedpoli en de specialist voor geïntegreerde specialistische jeugdhulp aan jongeren van 12 tot 23 jaar met meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden

Wij zijn er speciaal voor jongeren van 12 tot 23 jaar die in de problemen zitten. We bieden diagnostiek, specialistische behandeling met verschillende therapievormen, coaching / begeleiding en onderwijsbegeleiding. Samen met de jongere onderzoeken we wat nodig is en bieden we hulp op alle leefgebieden.

Waar we goed in zijn:

  • Vertrouwensband opbouwen met jongeren
  • Doorzetten
  • Behandeling en coaching die aansluiten bij het leven van jongeren
  • Bereikbaar zijn voor jongeren

Meer informatie vind je op de website van Care Express.