Ben je nog geen 18 jaar en wil je ergens over praten?
Kids
“Help, hoe voed ik mijn ouders op?”
Linda Sanders
Linda Sanders
Coach / Mediator / iot Gezinsbehandelaar

Linda Sanders heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen die in aanraking komen of dreigen te komen met politie en of justitie. Daarbij is er bij deze mensen sprake van autisme, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen en mindere begaafdheid. Zij heeft als trainer ervaring in het geven van groepstrainingen aan mensen die huiselijk geweld gepleegd hebben, in dader- slachtoffer bemiddeling en is geschoold als mediator.
Astrid Denswil
Astrid Denswil
Gezinscoach

Gezinscoach bij de Opvoedpoli. Astrid maakt voor haar cliënten vaak een schriftje, waar ze in opschrijft wat er allemaal goed gaat.
Glenda Westzaan
Glenda Westzaan


Ik ben Glenda Westzaan, coach en workshopleider met ruim tien jaar ervaring met participatieprojecten voor buurtbewoners, vrouwen, opvoeders en groepen met een niet-westerse achtergrond. Als projectleider van deze projecten heb ik veel workshops, intervisie en voorlichting gegeven. Daarbij pakte ik met veel plezier mijn rol als coach en trainer op. Ik ben geschoold en ervaren in het begeleiden van ouders op het gebied van mediawijsheid. Dit is de kennis die opvoeders nodig hebben om kinderen te leren hoe zij moeten omgaan met de positieve en negatieve invloeden van de digitale media. Ik woon ruim 25 aar in Amsterdam Oost. Vanuit de Opvoedpoli zet ik mij met mijn workshops graag in voor ouders en kinderen in dit stadsdeel en daarbuiten.
Gerrit Bucher
Gerrit Bucher
GZ Psycholoog /hoofdbehandelaar

Gerrit werkt als GZ-psycholoog bij de Opvoedpoli en heeft reeds jaren ervaring binnen de psychiatrie, waarbij hij met verschillende doelgroepen heeft gewerkt. Momenteel is hij hoofdbehandelaar bij Opvoedpoli Amsterdam oost waar hij diagnostiek en behandelingen uitvoert in een breed kader.
Annelieke van Dam
Annelieke van Dam
Orthopedagoog i.o.t. GZ-psycholoog K&J

Annelieke heeft na haar studie sociaal culturele wetenschappen werkervaring opgedaan in de begeleiding van kinderen in de basisschoolleeftijd en teams in de kinderopvang. Vervolgens heeft ze de studie orthopedagogiek afgerond en gewerkt met multiproblemgezinnen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Annelieke werkt veel met jongeren en met ouders die (door psychische problemen) moeite hebben met de invulling van hun ouderschap. Samen met ouders en kind/jongere kijkt ze wat er al goed gaat en hoe dit verder uitgebreid kan worden. Ze is daadkrachtig, heeft echt hart voor haar werk en maakt makkelijk contact. Ze is zelf ook moeder en volgt de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog, Kind en Jeugd. Ze is tevens cognitief gedragstherapeut i.o.
Hein Rijkenberg
Hein Rijkenberg
Directeur

Na veel ervaring als hulpverlener in de crisesopvang/ jeugdhulpverlenning heeft Hein de laatste jaren managementervaring opgedaan in ,zorg en welzijnwerk ( manager jongeren werk geweest in Amsterdam Noord en als directeur verantwoordelijk voor jongerenwerk in zuid oost) . Hein is betrokken geweest bij zowel de start voor het OKC CJG in Amsterdam-Noord als bij de introductie van Triple P. Ook is Hein verantwoordelijk geweest in verschillende stadsdelen in Amsterdam voor opvoedingsondersteuning, ouderbetrokkenheid, home start, jongeren werk, onderwijs/ brede school en opzetten van de voorscholen. Vanuit een mensgerichte benadering is hij gewend leiding te geven en zorg te dragen dat de medewerkers goed tot hun recht komen.
Liesbeth Collard
Liesbeth Collard
Ergotherapeut

Liesbeth heeft ruim 25 jaar ervaring met kinderen die gedragsproblemen hebben en motorisch niet zo handig zijn. Ze kan door observatie of onderzoek achterhalen waarom het voor sommige kinderen zo lastig is om soepel te bewegen, rustig op een stoel te zitten, netjes te schrijven of om nieuwe dingen te leren. Ook kijkt ze naar de manier waarop kinderen reageren op wat ze horen, zien, ruiken, proeven en voelen en welke invloed dat heeft op hun gedrag. Liesbeth kan ouders en leerkrachten helder uitleggen wat er aan de hand is en praktische tips geven hoe daar mee om te gaan. Liesbeth heeft veel ervaring met kinderen die de diagnose ADHD, PDD of DCD hebben.
Helen Verhagen
Helen Verhagen
Hoofdbehandelaar

Helen is een enthousiaste en ervaren GZ- psycholoog. Ze werkt sinds januari 2011 als hoofdbehandelaar bij de Opvoedpoli. Daarvoor woonde zij 38 jaar lang in Groningen waar ook haar kinderen zijn opgegroeid. Ze heeft in Groningen lange tijd een eigen praktijk gehad als Kinder-Jeugdpsycholoog en bijna 7 jaar gewerkt op de afdeling Kinderrevalidatie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Haar hart ligt vooral bij de gezinnen met de jonge kinderen. Helen vindt het belangrijk om met ouders en kinderen te kijken naar wat werkt in hun situatie. Daarbij is een goed contact, een open samenwerking en oplossingsgericht denken belangrijk voor haar. Helen is ook EMDR therapeut.
Wim Spies
Wim Spies
werkbegeleider

Wim heeft ruim 30 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening, zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader; naschoolse opvang, gezinsvoogdij en raadsonderzoek en advisering aan de rechtbank. In zijn werk staat het belang van het kind centraal en kiest hij in de hulpverlening voor een procesmatige begeleiding uitgaand van de kracht van het kind en het gezin. Als werkbegeleider heeft hij een coachende houding naar de collega's.
Marijn Willemse
Marijn Willemse
Vaktherapeut

Marijn is creatief therapeut en ze werkt met kinderen van de leeftijd van 5 tot met 15 jaar of met het kind en zijn gezin. Ze biedt een werkvorm aan waarbij gebruik wordt gemaakt van beeldend materiaal, spelmateriaal of beweging. Hiermee probeert ze zoveel mogelijk aan te sluiten bij de beleveniswereld en kracht van het kind. Op deze manier krijgt het kind de ruimte om emoties en belevingen een plek te geven en/of om te oefenen met nieuwe vaardigheden en gedrag. Ze heeft ruime werkervaring in multicultureel onderwijs, asielzoekerscentra en de kinderpsychiatrie.
Anna Ridderinkhof
Anna Ridderinkhof
in opleiding tot orthopedagoog

Anna is bezig met het laatste jaar van de master Orthopedagogiek en Child Development and Education aan de Universiteit van Amsterdam. Zij loopt voor 10 maanden stage bij de Opvoedpoli. Het brede aanbod en de openheid van de Opvoedpoli spreken haar erg aan. Tijdens haar studie heeft Anna praktijkervaring opgedaan bij verschillende onderzoeken naar trainingen voor opvoedingsstress, leerachterstand en ADHD.
Kathe Zimmerman
Kathe Zimmerman


Kathe is bezig met de master orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Als stagiaire is ze vanaf het begin bij poli Oost betrokken geweest.
William Piek
William Piek
Officemanager

William kan het beste omschreven worden als een duizendpoot en een generalist. Hij is een echte regelneef en houdt ervan zaken snel en goed geregeld te hebben. De combinatie van ervaringen in de zorg (ergotherapeut in revalidatiecentrum) , onderwijs (docent HVA) en zijn werkzaamheden en ervaringen in de print en reclameindustrie maakt van hem iemand die zich als een vis in het water voelt bij de Opvoedpoli. Door zijn laatste ervaringen met verbetertrajecten van de registratie van hulpverleners in de GGZ was de overstap naar de Opvoedpoli snel gemaakt William is vaak de eerste persoon die u te spreken krijgt wanneer u met De Opvoedpoli in Amsterdam Oost contact opneemt of een aanmelding wilt doen.
Perla Kol
Perla Kol
in opleiding tot orthopedagoog

Perla is bezig met de master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij loopt voor 10 maanden stage bij de Opvoedpoli Oost.
Aisia Wielkens
Aisia Wielkens
Psycholoog

Aisia heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarna heeft ze ruim 2 jaar als groepsleider gewerkt op een open behandelgroep. Na het maken van een mooie wereldreis, waarin ze met veel culturen kennis heeft gemaakt, is ze als pedagogisch medewerker op een middelbare school in Amsterdam aan de slag gegaan. Aisia is positief ingesteld en heeft een goed inlevingsvermogen waardoor personen zich snel op hun gemak bij haar voelen.
Petra Appelman
Petra Appelman


Deze informatie volgt later.
Reinier Mensink
Reinier Mensink
Kinder en jeugdpsychiater

Hanne Houben
Hanne Houben


Fleur Barnasconi
Fleur Barnasconi
Orthopedagoog

Fleur is een enthousiaste, en creatieve orthopedagoog, met een achtergrond in de Geneeskunde en Jeugd-GGZ. Daar heeft zij ook veel ervaring opgedaan in het werk op klinische en open behandelgroepen. Met een frisse en positieve blik kijkt zij samen met de client naar wat er nodig is in de vorm van de begeleiding, behandeling en diagnostiek. Zij heeft onlangs de basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie bij Kinderen en Jeugdigen afgerond.
Marlies Wierda
Marlies Wierda
Ontwikkelingspsycholoog

Marlies is een open en betrokken psycholoog, die zich volledig inzet voor de kinderen en ouders waarmee ze werkt. Naast haar studie Ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit heeft ze altijd met veel plezier in de gehandicaptenzorg gewerkt. Na haar afstuderen is ze begonnen als psycholoog in het speciaal onderwijs en later in de GGZ bij een instelling gespecialiseerd in autisme. Naast haar werk bij de Opvoedpoli doet Marlies ook onderzoek naar autisme op de universiteit. Bij de Opvoedpoli in Amsterdam-Oost werkt Marlies vooral met jonge kinderen en hun ouders.
Aisia
Anna
Annelieke
Astrid
Fleur
Gerrit
Glenda
Hanne
Hein
Helen
Kathe
Liesbeth
Linda
Marijn
Marlies
Perla
Petra
Reinier
William
Wim
Heb je een vraag over je zoon of dochter en wil je eens praten met een deskundige?
Ouders
“Dankzij de Opvoedpoli slapen we weer lekker”

INTRO
Alle ouders maken zich wel eens zorgen. Als je de antwoorden op je vragen niet kunt vinden in je directe omgeving ga je op zoek naar professionele steun. Je wilt het beste voor je kind, voor jezelf en voor je gezin. Daar is niets mis mee.

Misschien heb je al een hele zoektocht achter de rug. Dan heb je ervaren dat er wachtlijsten zijn in de jeugdzorg. Je kunt naar een psycholoog, pedagoog of therapeut gaan, maar heeft die ene persoon dan het antwoord? Sommige ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd, anderen krijgen hulp waar ze helemaal niet om gevraagd hebben. Het is een ingewikkelde zaak.

Gelukkig heb je ons gevonden. Wij hebben alles in huis om je bij te staan. Je kunt direct terecht. We zoeken samen naar oplossingen voor jouw vraag. Misschien is de info op onze site al genoeg. Zo niet, dan kun je een afspraak maken, een vraag stellen via de mail of de telefoon, of gewoon een keer binnenlopen in 1 van onze vestigingen. Het is jouw keuze.

Ben je beroepsmatig geÔnteresseerd in onze organisatie?
Professionals
“Je staat hier gewoon klaar voor elkaar!”
INTRO
Eindelijk, daar zijn we dan. De 'nieuwe' zorgorganisatie die totaaloplossingen biedt voor ouders en kinderen en inspiratie voor professionals.

We zijn er sinds 2008 en blijven  volop in ontwikkeling. We hebben een snel groeiend cliëntenbestand. We werken per vestiging in een klein team met een dienstverband, met daaromheen freelancers. We hebben bijna alle disciplines in huis. We kunnen dus echt maatwerk leveren.

Samen vormen we een open netwerkorganisatie. Of je nu bij ons werkt, met ons samenwerkt rond cliënten of verwijzer bent: je merkt meteen het verschil. Op dit moment is ons werkgebied de regio Amsterdam, Noord-Holland, Utrecht, Twente en Zuid-Holland. Onze ambitie? Opvoedpoli's in het hele land.
Ben je benieuwd wat de Opvoedpoli voor jouw organisatie kan betekenen?
Organisaties
“Alles hangt met alles samen, dus we kunnen gewoon beginnen.”

INTRO
Sorry, wij zijn niet het antwoord op de verkokering en versnippering in het jeugdbeleid. We kunnen niet alle kinderen behoeden voor problemen bij het opgroeien en we twijfelen regelmatig aan onze eigen oplossingen.

Als jouw organisatie alles onder controle heeft, heb je ons niet nodig. We zijn dan wel heel benieuwd hoe je dat doet. We kunnen er vast veel van leren.

In het geval dat jullie, net als wij, zoeken naar praktische oplossingen voor complexe vraagstukken rond jeugd, dan kunnen we samen vast mooie dingen doen.

Wij zijn voortdurend op zoek naar uitbreiding van ons netwerk. Of het nu om onze cliŽnten gaat of om organisaties: we hebben een systeemgerichte benadering, we switchen van perspectief. We zoeken de verbinding. We werken graag samen met partners binnen en buiten de zorg. We kiezen voor diversiteit. Nieuwe invalshoeken inspireren ons.

We zijn creatief, onconventioneel, commercieel zelfs. Wij zijn een nieuwe speler op de markt. Speel je met ons mee?

Wil je meer weten over de Opvoedpoli?
De opvoedpoli
“Alle kansen voor alle kinderen”
INTRO
De Opvoedpoli is er voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-25 jaar.

Je herkent ons aan de directe toegang, de snelle reactie en de deskundigheid van onze professionals. Wij werken samen met cliënten en collega's aan praktische oplossingen: van eenvoudige vragen tot complexe problemen.

De Opvoedpoli heeft alle disciplines in huis die nodig kunnen zijn om een vraag te beantwoorden. We hebben een praktische aanpak en nemen verantwoordelijkheid voor het geheel. We zijn het kastje èn de muur.

Onze visie en werkwijze hebben we gebundeld in een mooi boekje: 'Het kastje en de muur, het referentiekader van de Opvoedpoli'. De digitale versie kun je hier downloaden.

Je kunt een vrijwillige bijdrage overmaken naar onze Stichting Poli Support: rekening NL46 RABO 0170 6799 42. Vanuit deze stichting helpen wij onze cliënten bij de aanschaf van noodzakelijke spullen zoals schoolboeken, een fiets of nieuwe matrassen.

GJHGJHGUJ