De Opvoedpoli

Voor basis- en specialistische jeugd-GGZ, jeugd- en opvoedhulp aan gezinnen met kinderen van 0 - 23 jaar.

 

Geïntegreerde zorg

De Opvoedpoli behandelt kinderen en jongeren met (complexe) psychische problemen. We doen dat in combinatie met ondersteuning bij opvoeden en het aanpakken van eventuele problemen die spelen bij het gezin.

Voor jongeren die hun leven weer op de rails willen krijgen biedt Care Express specialistische jeugd ggz, jeugdhulp en coaching. Care-Express is onderdeel van De Opvoedpoli en behandelt en begeleidt jongeren van 12 tot 23 jaar met meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden.

Gemeenten

Via gemeenten krijgen kinderen jonger dan 18 jaar hun zorg vergoed. Met een verwijsbrief van de huisarts, gemeente, hulpverlener van het lokale team, buurtteam, OKT, CJG of andere gecertificeerde instelling kunnen kinderen en gezinnen hulp krijgen van De Opvoedpoli.

Zorgverzekeraar

Jongeren ouder dan 18 jaar krijgen de zorg vergoed via de zorgverzekeraar. Ook zij hebben een verwijsbrief nodig van de huisarts. Of kunnen particulier zorg krijgen en betalen een bedrag voor de momenten dat ze direct contact hebben met onze specialisten.

iHUB ontwikkelplein

De Opvoedpoli is partner van iHUB en draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwe jeugdhulp- en onderwijsconcepten, die samen met jongeren, ouders, professionals en wetenschappers worden ontwikkeld.

Klik op onderstaande foto om onze visie, ons kompas, te bekijken.

Eén van de oplossingen voor het terugdringen van de zorgkosten is preventie en aansluitend vroeg-interventie. Het klinkt logisch; hoe mooi is het als je iets kunt voorkomen en daarmee ook tegelijk de kosten kunt verlagen. Maar slaan we hierin niet door?

De WRR constateert dat burgers minder goed in staat zijn om dingen zelf te regelen dan de overheid denkt. De overschatting van de zelfredzaamheid heeft extra grote consequenties voor kwetsbare mensen met psychische problemen. Jos van Kuik...

Een goed idee om generalisten met een brede basiskennis in te zetten in het eerste contact met gezinnen en kinderen die hulp zoeken zoals de CJG’s of als consulenten passend onderwijs. Ik kan me hier goed in vinden mits deze generalisten hun kennis op de...