De Opvoedpoli

Voor basis- en specialistische jeugd-GGZ, jeugd- en opvoedhulp aan gezinnen met kinderen van 0 - 23 jaar.

 

Geïntegreerde zorg

De Opvoedpoli behandelt kinderen en jongeren met (complexe) psychische problemen. We doen dat in combinatie met ondersteuning bij opvoeden en het aanpakken van eventuele problemen die spelen bij het gezin.

Voor jongeren die hun leven weer op de rails willen krijgen biedt Care Express specialistische jeugd ggz, jeugdhulp en coaching. Care-Express is onderdeel van De Opvoedpoli en behandelt en begeleidt jongeren van 12 tot 23 jaar met meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden.

Gemeenten

Via gemeenten krijgen kinderen jonger dan 18 jaar hun zorg vergoed. Met een verwijsbrief van de huisarts, gemeente, hulpverlener van het lokale team, buurtteam, OKT, CJG of andere gecertificeerde instelling kunnen kinderen en gezinnen hulp krijgen van De Opvoedpoli.

Zorgverzekeraar

Jongeren ouder dan 18 jaar krijgen vergoed via de zorgverzekeraar. Ook zij hebben een verwijsbrief nodig van de huisarts. Of kunnen particulier zorg krijgen en betalen een bedrag voor de momenten dat ze direct contact hebben met onze specialisten.

Let op: De Opvoedpoli heeft op dit moment alleen een contract met Zilveren Kruis en niet met andere verzekeraars. Het aantal cliënten dat de Opvoedpoli met Zilveren Kruis heeft afgesproken, is inmiddels bereikt. We zullen daarom op korte termijn in gesprek gaan met deze verzekeraar om te bezien of uitbreiding van het kader mogelijk is. Helaas betekent dit dat we op dit moment een tijdelijke aanmeldstop hebben voor de doelgroep 18+. U kunt met uw verwijzer in gesprek welke andere opties er in de regio zijn. Wij houden u via deze website op de hoogte.

iHUB ontwikkelplein

De Opvoedpoli is partner van iHUB en draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwe jeugdhulp- en onderwijsconcepten, die samen met jongeren, ouders, professionals en wetenschappers worden ontwikkeld.

Klik op onderstaande foto om onze visie, ons kompas, te bekijken.

Maandag 30 maart organiseert het CJG Haarlemmermeer een gratis webinar: Hoe kom je als gezin de corona-periode door?

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugd instituut biedt een website met veel informatie en tips voor ouders, kinderen en professionals in deze bijzondere tijd.

De Nederlandse overheid en het RIVM hebben besloten om tot en met 28 april contacten met andere mensen zoveel mogelijk te vermijden. Dat heeft ook invloed op de behandeling van uw kind en het contact met uw gezin bij De Opvoedpoli.