De Opvoedpoli

Voor basis- en specialistische jeugd-GGZ, jeugd- en opvoedhulp aan gezinnen met kinderen van 0 - 23 jaar.

 

Geïntegreerde zorg

De Opvoedpoli behandelt kinderen en jongeren met (complexe) psychische problemen. We doen dat in combinatie met ondersteuning bij opvoeden en het aanpakken van eventuele problemen die spelen bij het gezin.

Voor jongeren die hun leven weer op de rails willen krijgen biedt Care Express specialistische jeugd ggz, jeugdhulp en coaching. Care-Express is onderdeel van De Opvoedpoli en behandelt en begeleidt jongeren van 12 tot 23 jaar met meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden.

Gemeenten

Via gemeenten krijgen kinderen jonger dan 18 jaar hun zorg vergoed. Met een verwijsbrief van de huisarts, gemeente, hulpverlener van het lokale team, buurtteam, OKT, CJG of andere gecertificeerde instelling kunnen kinderen en gezinnen hulp krijgen van De Opvoedpoli.

Zorgverzekeraar

Jongeren ouder dan 18 jaar krijgen de zorg vergoed via de zorgverzekeraar. Ook zij hebben een verwijsbrief nodig van de huisarts. Of kunnen particulier zorg krijgen en betalen een bedrag voor de momenten dat ze direct contact hebben met onze specialisten.

iHUB ontwikkelplein

De Opvoedpoli is partner van iHUB en draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwe jeugdhulp- en onderwijsconcepten, die samen met jongeren, ouders, professionals en wetenschappers worden ontwikkeld.

Klik op onderstaande foto om onze visie, ons kompas, te bekijken.

Marijana Cvitan: Het komt steeds vaker voor dat de hulpverlening aan gezinnen met complexe problemen vastloopt. De geleverde (jeugd)zorg en maatschappelijke dienstverlening leveren een incomplete puzzel bij de zeer complexe problematiek die binnen...

De transitie en transformatie zijn aanleiding geweest om extra om ons heen te kijken in de vorm van een onderzoek. Past de rol van De Opvoedpoli in het veld bij de transformatiedoelen? Ervaren onze cliënten onze hulp en behandeling als goede zorg, die...

Niemand leeft helemaal alleen; we maken allemaal deel uit van een gemeenschap (een systeem). Onder systeem versta ik het gezin, maar ook de omgeving, maatschappij, school, cultuur en normen en waarden waarbinnen iemand opgroeit.