De Opvoedpoli

Voor basis- en specialistische jeugd-GGZ, jeugd- en opvoedhulp aan gezinnen met kinderen van 0 - 23 jaar.

 

Geïntegreerde zorg

De Opvoedpoli behandelt kinderen en jongeren met (complexe) psychische problemen. We doen dat in combinatie met ondersteuning bij opvoeden en het aanpakken van eventuele problemen die spelen bij het gezin.

Voor jongeren die hun leven weer op de rails willen krijgen biedt Care Express specialistische jeugd ggz, jeugdhulp en coaching. Care-Express is onderdeel van De Opvoedpoli en behandelt en begeleidt jongeren van 12 tot 23 jaar met meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden.

Gemeenten

Via gemeenten krijgen kinderen jonger dan 18 jaar hun zorg vergoed. Met een verwijsbrief van de huisarts, gemeente, hulpverlener van het lokale team, buurtteam, OKT, CJG of andere gecertificeerde instelling kunnen kinderen en gezinnen hulp krijgen van De Opvoedpoli.

Zorgverzekeraar

Jongeren ouder dan 18 jaar krijgen de zorg vergoed via de zorgverzekeraar. Ook zij hebben een verwijsbrief nodig van de huisarts. Of kunnen particulier zorg krijgen en betalen een bedrag voor de momenten dat ze direct contact hebben met onze specialisten.

iHUB ontwikkelplein

De Opvoedpoli is partner van iHUB en draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwe jeugdhulp- en onderwijsconcepten, die samen met jongeren, ouders, professionals en wetenschappers worden ontwikkeld.

Klik op onderstaande foto om onze visie, ons kompas, te bekijken.

De transformatie in de jeugdzorg moet er voor zorgen dat gezinnen en jongeren centraal staan en dat zorgorganisaties beter gaan samenwerken. Hoe zou het zijn als de verschillende gemeenten gezamenlijk één systeem zouden faciliteren waarbinnen de cliënt...

De huidige tijd is erg gefixeerd op perfectie, consumptie en het individu, het collectief is uit en de schone schijn is in. De digitalisering ontwikkelt zich in een veel hoger tempo dan wij bij kunnen houden. Het is mij dan ook niet duidelijk vanuit welk...

De CAO partijen in de GGZ hebben een onderhandelingsakkoord bereikt . Moeten wij als bestuurders en werkgevers niet ophouden met deze rituele dans en het echte gesprek voeren over moderne arbeidsverhoudingen?